Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020 (23/07/2014)

Algeria là một trong số các quốc gia Châu Phi có quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam. Nếu như nhiều người Việt Nam còn ngỡ ngàng với không ít cái tên trong 55 quốc gia ở Châu Phi thì Algeria là một cái tên rất đỗi thân quen. Tổng thống Algeria cũng khẳng định quan hệ giữa hai nước là “truyền thống, chân thành, thủy chung” - điều này đã nói lên tình cảm gắn bó của Việt Nam và Algeria đã được khẳng định theo chiều dài lịch sử, từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ trước cho đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước của thời đại toàn cầu hóa kinh tế hôm nay.