Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • anh bia 1-3
  • Đang uy và Tổ chức CT-XH

Liên hoan văn nghệ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2017), trong hai ngày 24-25/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tự hào truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương", Đoàn văn nghệ quần chúng Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tham gia “Liên hoan văn nghệ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” với 03 tiết mục biểu diễn tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam

Thực hiện hướng dẫn số 314/HD-CĐVC, ngày 25/10/2011 của Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn hoạt động cụm, khối thi đua của Công đoàn Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương, Công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố và hưởng ứng Kế hoạch số 12/KH-CĐVC, ngày 17/01/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc phát động thi đua năm 2017, sáng ngày 28 tháng 2 năm 2017, tại hội trường 3D nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Mít tinh kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017), Đối thoại với Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tuyên dương các gương mặt trẻ có thành tích khoa học tiêu biểu năm 2016

Nhằm thiết thực chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017); được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 17/3/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đoàn Viện) tổ chức Lễ mít tinh kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đối thoại với Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tuyên dương các gương mặt trẻ có thành tích khoa học tiêu biểu năm 2016.