Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • anh bia 1-3
  • Đang uy và Tổ chức CT-XH

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HĐ/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch công tác Đảng năm 2017 của đảng bộ 3 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 13/4/2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017.

Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung, tên gọi cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN), chiều ngày 18/4/2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Thường vụ CĐVCVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung, tên gọi cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Tọa đàm khoa học “Vấn đề môi trường trong bối cảnh phát triển mới”

Nhằm góp phần cung cấp, cập nhật những kiến thức, vấn đề mới về môi trường và hội nhập quốc tế cho cán bộ nghiên cứu trẻ, sáng ngày 29/3/2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi đoàn Viện Địa lý nhân văn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Chi đoàn Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Vấn đề môi trường trong bối cảnh phát triển mới”.