Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • anh bia 1-3
  • Đang uy và Tổ chức CT-XH

Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển của đất nước, chiều ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm), chiều ngày 14/6/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tọa đàm khoa học “Vấn đề môi trường trong bối cảnh phát triển mới”

Nhằm góp phần cung cấp, cập nhật những kiến thức, vấn đề mới về môi trường và hội nhập quốc tế cho cán bộ nghiên cứu trẻ, sáng ngày 29/3/2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi đoàn Viện Địa lý nhân văn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Chi đoàn Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Vấn đề môi trường trong bối cảnh phát triển mới”.