Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • left_banner_congdoan
  • Đang uy và Tổ chức CT-XH

Hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”

Nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các kết luận được Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, sáng ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại hội trường tầng 2, Nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Chiều ngày 12/01/2017, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự Hội nghị còn có sự có mặt của Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí cán bộ chuyên trách của công đoàn các bộ, ban ngành Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện công văn số 2314/KHXH-VP ngày 15/11/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); Công văn số 286 CV/ĐTNK- VP ngày 2/11/2016 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Khối) về việc tổng kết, đánh giá công tác năm 2016 và kế hoạch công tác Đoàn năm 2017, sáng ngày 4/1/2016, tại Hội trường 3D nhà A, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đoàn Viện) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.