Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/02/2009)

Ngày 29 tháng 7 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức “Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước (11/01/2009)

Ngày 02 tháng 01 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước cho 16 đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của Viện qua các thời kỳ.

Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các cán bộ lão thành; lễ trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2007 và phát động thi đua năm 2008 (24/06/2008)

Vừa qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng huân chương Độc lập cho các cán bộ lão thành, Lễ trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2007, phát động thi đua và kí kết giao ước thi đua năm 2008.
Các tin đã đưa ngày: