Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 (15/07/2017)

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch công tác của năm 2017.

Thảo luận về dự án “Thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương nghiên cứu xuyên ngành ứng phó với thách thức toàn cầu” (06/07/2017)

Sáng ngày 29/6/2017, tại hội trường 3A, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã tổ chức thảo luận về dự án “Thúc đẩy Mạng lưới tri thức đa phương nghiên cứu xuyên ngành ứng phó với thách thức toàn cầu” – một dự án quốc tế do Đại học Vienna (Áo) chủ trì.

Thông tin hội thảo: 100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực và lý thuyết văn minh hậu tư bản (kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại) (06/07/2017)

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam kết hợp với dự án World Advanced Science Research (WARP), trường Đại Học Metropolitan Autonomous (Mexico) và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực và lý thuyết văn minh hậu tư bản (kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại)”, tên tiếng Anh: Socialist models and the Theory of Post-Capitalist Civilization (Commemorating 100 years of the Great Socialist October Revolution)

Tin Hội thảo “Biến đổi và xu thế tôn giáo ở khu vực miền Trung Việt Nam hiện nay: định hướng chính sách” (03/07/2017)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra sâu rộng, đời sống tôn giáo trên phạm vi toàn cầu nói chung, ở Việt Nam nói riêng, đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ. Để nhận diện thực trạng và xu thế biến đổi tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật tôn giáo, ngày 30/6/2017, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Biến đổi và xu thế tôn giáo ở khu vực miền Trung Việt Nam hiện nay: định hướng chính sách”.

Tọa đàm “Đối mặt với bất bình đẳng – Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Nghèo đói và Chia sẻ thịnh vượng 2016” (26/06/2017)

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam của đoàn chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới, sáng ngày 20 tháng 06 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức tọa đàm “Đối mặt với bất bình đẳng – Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về nghèo đói và Chia sẻ thịnh vượng 2016”
Các tin đã đưa ngày: