Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bế giảng khóa đào tạo về Quyền con người (02/01/2013)

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ đang công tác quản lý tại các cơ quan của nhà nước.

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành (26/12/2012)

Sáng ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành.

Khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người (26/12/2012)

Sáng ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ nhà nước. Tham gia lớp học là các cán bộ đang làm công tác quản lý tại một số đơn vị trong và ngoài Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: