Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013 (24/09/2013)

Ngày 24 tháng 9 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013.

Lễ khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ cơ quan nhà nước năm 2013 (28/08/2013)

Sáng ngày 26/8/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ cơ quan nhà nước. Đối tượng của lớp học là các cán bộ đang làm công tác quản lý tại một số đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm, và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013 (30/07/2013)

Ngày 18/7/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013. Đây là khoá học nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực và phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội cho đội ngũ cán bộ, viên chức nghiên cứu khoa học trẻ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: