Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lễ bế giảng lớp tiền công vụ năm 2013 (29/07/2013)

Sáng ngày 19/7/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Tiền công vụ năm 2013.

Học viện Khoa học xã hội trao bằng đợt 1 năm 2013 cho 136 tân thạc sĩ (01/07/2013)

Ngày 30/6/2013, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ cho 136 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn tại Học viện. Đây là Lễ trao bằng cho học viên cao học thuộc niên khóa 2011-2013.

Học viện Khoa học xã hội trao bằng đợt 1 năm 2013 cho 54 tân Tiến sĩ (02/06/2013)

Ngày 26/5/2013, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho 54 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện thuộc các ngành: Luật học (09); Tâm lý học (02); Nhân học (02); Triết học (08); Tôn giáo (04); Sử học (04); Ngữ văn (06); Ngôn ngữ (02); Hán Nôm (02); Kinh tế (13); Xã hội học (02).
Các tin đã đưa ngày: