Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học (28/12/2016)

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều ngày 27/12/2016, tại Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học, kiêm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học.

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (14/12/2016)

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều ngày 12/12/2016, tại Học viện Khoa học xã hội (Học viện KHXH), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Phó Giám đốc Học viện KHXH, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (Tạp chí Nhân lực KHXH) giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực KHXH.

Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2016 (30/11/2016)

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2016.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (24/11/2016)

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm TS. Trần Văn Biên giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội (27/10/2016)

Sáng ngày 27/10/2016, tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội cho TS. Lê Hữu Thành, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
Các tin đã đưa ngày: