Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_HTQT (1)
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Ngài Chung Sang – ki, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (24/02/2017)

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2017, tại hội trường 3A nhà A, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc do Ngài Chung Sang – ki dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm). Được lãnh đạo Viện Hàn lâm ủy quyền, TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc đã chủ trì, cùng các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Trung Quốc trong Viện tiếp đoàn.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp GS. Shin Jung-seung – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Dongseo, Busan, Hàn Quốc (23/02/2017)

Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Viện Hàn lâm – GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã tiếp GS. Shin Jung-seung – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Dongseo, Busan, Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – PGS.TS. Đặng Nguyên Anh tiếp Ngài Suh Chung- ha, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hòa bình Jeju, Hàn Quốc (16/02/2017)

Chiều ngày 15 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm – PGS.TS. Đặng Nguyên Anh đã tiếp đoàn đại biểu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Jeju, Hàn Quốc do Ngài Suh Chung-ha, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hòa bình Jeju làm trưởng đoàn, lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Ông Kamal Malhotra – Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam (14/02/2017)

Sáng ngày 13 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Viện Hàn lâm – GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã tiếp Ông Kamal Malhotra – Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (UN) tại Việt Nam, Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – PGS.TS. Bùi Nhật Quang tiếp Hội Liên hiệp Khoa học xã hội tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (12/02/2017)

Sáng ngày 11 tháng 02 năm 2016, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm – PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã tiếp đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Khoa học xã hội (Hội Liên hiệp KHXH) tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do ông Trương Thụy Tài, Chủ tịch Hội Liên hiệp KHXH tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm trưởng đoàn, lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: