Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội và ý nghĩa hiện thời của nó” (22/05/2017)

Trong hai ngày 17 – 18/5/2017, tại Thành phố Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Friedric – Ebert – Stiftung (Văn phòng Việt Nam) và Viện Rosa – Luxemburg – Stiftung (Văn phòng Đông Á) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tư tưởng của C.Mác về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó”. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo một diễn đàn mở để các nhà khoa học thảo luận, trao đổi về nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc công bằng phân phối trong tư tưởng của C.Mác từ cả phương diện lý luận và thực tiễn, qua đó, thiết thực hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày sinh của C.Mác.

Hội nghị Sơ kết 3 năm Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa UBND tỉnh Bắc Giang với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (15/05/2017)

Nhằm tăng cường tiềm lực Khoa học & Công nghệ (KH&CN), nâng cao hiệu quả nguồn lực và ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, năm 2014, Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2014-2020 đã được ký kết giữa 4 bên gồm: UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS); bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng có chương trình phối hợp hoạt động với Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA); nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau 03 năm ký kết và đưa ra những nội dung hợp tác giai đoạn 2018-2020, sáng ngày 12/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ KH&CN, VAST, VASS và VNUA tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm Chương trình hợp tác KH&CN với Bộ KH&CN, VAST, VASS; và VNUA.

Hội thảo quốc tế “45 năm quan hệ Việt Nam – Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng” (10/05/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ; 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và 1 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ngày 08/5/2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS- Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “45 năm quan hệ Việt Nam – Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng”.

Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu lịch sử Đông Á giữa Việt Nam – Hàn Quốc” (07/05/2017)

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 5/5/2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Quỹ Lịch sử Đông Bắc Á (NAHF) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác nghiên cứu lịch sử Đông Á giữa Việt Nam - Hàn Quốc” nhằm trao đổi các kết quả nghiên cứu lịch sử của các nhà sử học Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian qua, từ đó đề xuất cơ hội hợp tác khoa học giữa VASS và NAHF nói riêng và Việt Nam – Hàn Quốc nói chung.

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về biển đảo và biên giới của dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” (25/04/2017)

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường 3C nhà B, trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, hội thảo "Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về biển đảo và biên giới của dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Viện Nghiên cứu Hán Nôm và sự phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá hệ thống tư liệu lịch sử của dòng họ Nguyễn Huy (Trường Lưu) liên quan đến biên giới và biển đảo Việt Nam, phân tích tầm quan trọng của tư liệu cũng như cung cấp những chứng cứ lịch sử của Việt Nam đối với lãnh thổ và hải đảo trong bối cảnh hiện nay, qua đó đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị của khối tư liệu này làm cơ sở lập hồ sơ xếp hạng di sản tư liệu UNESCO.
Các tin đã đưa ngày: