Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay Xỏn Phôm Vi Hản với Cách mạng Lào” (01/09/2017)

Nhằm góp phần tìm hiểu, thấm nhuần tư tưởng cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản đối với sự phát triển của cách mạng hai nước Việt Nam - Lào, trong khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học giữa 4 cơ quan: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, ngày 30-8-2017, Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản với Cách mạng Lào” đã được tổ chức tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Thủ đô Viên Chăn, Nước Cộng hòa DCND Lào.

Hội thảo “Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp - vấn đề và giải pháp” (28/08/2017)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Bộ chính trị, Ban bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức nghiên cứu, khảo sát “Vấn đề tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp hiện nay” ở một số địa phương, doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp trong cả nước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, khảo sát, sáng ngày 25/08/2017, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ nghiên cứu nông nghiệp - vấn đề và giải pháp” tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội .

Hội thảo “Quan hệ Việt Nam - Campuchia: 50 năm Hợp tác và Phát triển” (14/08/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, ngày 11/08/2017, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Campuchia: 50 năm Hợp tác và Phát triển” tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 (15/07/2017)

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch công tác của năm 2017.

Thông tin hội thảo: 100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực và lý thuyết văn minh hậu tư bản (kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại) (06/07/2017)

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam kết hợp với dự án World Advanced Science Research (WARP), trường Đại Học Metropolitan Autonomous (Mexico) và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực và lý thuyết văn minh hậu tư bản (kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại)”, tên tiếng Anh: Socialist models and the Theory of Post-Capitalist Civilization (Commemorating 100 years of the Great Socialist October Revolution)
Các tin đã đưa ngày: