Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo quốc tế "Thư tịch chữ Hán ở Đông Á và từ thư cổ Hán Nôm Việt Nam" (31/05/2017)

Trong hai ngày 20-21/5/2017 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Viện Nhân văn và Truyền thông thuộc Đại học (ĐH) Tài chính và Kinh tế Chiết Giang - ZUFE (中國浙江財經大學人文與傳播學院), Trung tâm Nghiên cứu Văn minh chữ Hán thuộc ĐH Trịnh Châu (中國鄭州大學漢字文明研究中心), và Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện NCHN) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "Thư tịch chữ Hán ở Đông Á và từ thư cổ Hán Nôm Việt Nam".

Hội thảo Công bố sách “Vai trò của hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” (29/05/2017)

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) tổ chức hội thảo công bố cuốn sách “Vai trò của hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam”.

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội và ý nghĩa hiện thời của nó” (22/05/2017)

Trong hai ngày 17 – 18/5/2017, tại Thành phố Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Friedric – Ebert – Stiftung (Văn phòng Việt Nam) và Viện Rosa – Luxemburg – Stiftung (Văn phòng Đông Á) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tư tưởng của C.Mác về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó”. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo một diễn đàn mở để các nhà khoa học thảo luận, trao đổi về nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc công bằng phân phối trong tư tưởng của C.Mác từ cả phương diện lý luận và thực tiễn, qua đó, thiết thực hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày sinh của C.Mác.

Hội nghị Sơ kết 3 năm Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa UBND tỉnh Bắc Giang với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (15/05/2017)

Nhằm tăng cường tiềm lực Khoa học & Công nghệ (KH&CN), nâng cao hiệu quả nguồn lực và ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, năm 2014, Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2014-2020 đã được ký kết giữa 4 bên gồm: UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS); bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng có chương trình phối hợp hoạt động với Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA); nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau 03 năm ký kết và đưa ra những nội dung hợp tác giai đoạn 2018-2020, sáng ngày 12/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ KH&CN, VAST, VASS và VNUA tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm Chương trình hợp tác KH&CN với Bộ KH&CN, VAST, VASS; và VNUA.
Các tin đã đưa ngày: