Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo Khoa học quốc tế “Brexit và một số tác động tới khu vực và Việt Nam” (28/11/2017)

Sáng ngày 28/11/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Âu (IES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Brexit và một số tác động tới khu vực và Việt Nam”. PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch VASS đã tham dự và phát biểu khai mạc.

Thông cáo báo chí Hội thảo Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” từ 28/11 đến 01/12/2017, tại Hà Nội (25/11/2017)

Hội thảo Quốc tế về Tâm lý học với chủ đề “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” (“Human Well-being and Sustainable Development”) lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội thảo này.

Hội thảo khoa học “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy” (16/11/2017)

Sáng ngày 15/11/2017 tại Khách sạn Hilton Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy”, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, GS.TS. Vương Đình Huệ đến dự, chủ trì và phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay” (13/11/2017)

Sáng ngày 09/11/2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay” tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng công tác cán bộ của Viện Hàn lâm cũng như chính sách cán bộ của nhà nước đối với cán bộ khoa học nói chung và cán bộ khoa học xã hội nói riêng trong thời gian qua; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ khoa học đáp ứng nhiệm vụ của thời kỳ mới và những kiến nghị chính sách đóng góp cho Ban chỉ đạo Đề án Trung ương VII. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã tham dự và chủ trì Hội thảo.

Đối thoại “Việt Nam và Ấn Độ trong sự thay đổi động lực ở Châu Á: Hợp tác, thích ứng và phát triển” (13/11/2017)

Đánh dấu bước khởi đầu nhằm hiện thực hóa Bản Ghi nhớ hợp tác đã ký giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Hội đồng các Vấn đề Thế giới của Ấn Độ (ICWA) trong chuyến thăm Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội VASS cùng với ICWA phối hợp tổ chức đối thoại “Việt Nam và Ấn Độ trong sự thay đổi động lực ở Châu Á: Hợp tác, thích ứng và phát triển”.
Các tin đã đưa ngày: