Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_HNHT (3)
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa hoạt động tín ngưỡng – tôn giáo và gia đình Việt Nam hiện nay” (23/11/2016)

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) quản lý, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Chương trình, sáng ngày 22/11/2016, Ban Chủ nhiệm đề tài “Hoạt động Tín ngưỡng – Tôn giáo trong gia đình Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa hoạt động tín ngưỡng – tôn giáo và gia đình Việt Nam hiện nay”.

Tọa đàm khoa học “Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016” (22/11/2016)

Nhân sự kiện diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 vừa qua, nước Mỹ đã bầu ra vị Tổng thống thứ 45, Ông Donald Trump vượt qua Bà Hillary Clinton để trở thành vị Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, sáng ngày 21/11/2016, tại Hội trường 3D nhà A, trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016” nhằm đưa ra những đánh giá về những tác động cũng như phản ứng một số quốc gia có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Hội thảo khoa học 100 năm ngày sinh Nhà trí thức cách mạng: Giáo sư, Viện sĩ Phạm Huy Thông (22/11/2016)

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại hội trường tầng 2 Nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “100 năm ngày sinh Nhà trí thức cách mạng: Giáo sư, Viện sĩ Phạm Huy Thông“.

Hội thảo khoa học: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu sự biến đổi gia đình Việt Nam (19/11/2016)

Ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường 3D, Nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ nhiệm Chương trình, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu sự biến đổi gia đình Việt Nam”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động” (18/11/2016)

Sáng ngày 17/11/2016, tại Hội trường 3C nhà B, trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (IRSD) thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động” nhằm trao đổi, thảo luận về khung lý luận, kinh nghiệm, và đề xuất kiến nghị các chính sách phát triển vùng có tính tới những yếu tố đặc thù vùng.
Các tin đã đưa ngày: