Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo “Đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” (10/03/2013)

Ngày 9/3/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội thảo khoa học “Đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. GS.TS. Võ Khánh Vinh và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo quốc tế: “Vai trò và chức năng của nhà nước trong các mô hình kinh tế thị trường: một số hàm ý về cải cách khung khổ thể chế cho Việt Nam” (07/03/2013)

Ngày 06 tháng 3 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Viện Kondrad Adenauer Stiftung (KAS) Cộng hòa Liên bang Đức đồng chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Vai trò và chức năng của nhà nước trong các mô hình kinh tế thị trường: một số hàm ý về cải cách khung khổ thể chế cho Việt Nam”.

Hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc” (25/02/2013)

Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2013, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 1300 năm khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội đền Vua Mai năm 2013, Hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Nghệ An đồng tổ chức đã diễn ra tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Lễ công bố Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (22/02/2013)

Sáng 22/2, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Khoa học xã hội Việt Nam trước đây) đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của Việt Nam: Thực tiễn và hàm ý chính sách (27/01/2013)

Sáng 22/01/2013 tại Hà Nội, Viện Gia đình và Giới (IFGS) thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu về “Nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của Việt Nam: Thực tiễn và Hàm ý chính sách”.
Các tin đã đưa ngày: