Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học: “Tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ Việt Nam – quan điểm và các giải pháp giảm thiểu” (13/09/2013)

Trong hai ngày 12-13/9/2013, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học khởi đầu của Đề tài cấp Nhà nước “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu”, thuộc Chương trình KHCN-BĐKH/11-15. Đề tài do TS. Lương Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo quốc tế "Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai" (05/09/2013)

Trong 2 ngày 3-4/9/2013, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Senshu và Quỹ Giao lưu văn hóa Nhật Bản đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai”

Tọa đàm khoa học “Đánh giá chính sách công tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (14/08/2013)

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, Học viện Khoa học xã hội tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đánh giá chính sách công tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do TS. Đỗ Phú Hải – Phó Trưởng khoa Khoa Chính sách công – Học viện Khoa học xã hội thuyết trình, với sự tham dự của các cán bộ, công chức, viên chức của Học viện, các học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Học viện.

Hội thảo “Thảo luận đề cương Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 và đề cương Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2014” (12/08/2013)

Ngày 11/8/2013, tại Đà Nẵng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thảo luận đề cương Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 và đề cương Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2014”. Hội thảo nằm trong hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì dưới sự tài trợ của UNDP.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của hợp tác xuyên biên giới và vai trò của Tây Nguyên trong vùng Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia” (10/08/2013)

Ngày 9 tháng 8 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của hợp tác xuyên biên giới và vai trò của Tây Nguyên trong vùng Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia”. Hội thảo nằm trong hoạt động của đề tài khoa học cấp Nhà nước “Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế-xã hội xuyên biên giới vùng Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia”, thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm đề tài.
Các tin đã đưa ngày: