Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_HNHT (3)
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo: Phát triển vùng Mekong trong bổi cảnh Châu Á năng động (18/02/2017)

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, tại hội trường 3D nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra hội thảo với chủ đề “Phát triển vùng Mekong trong bối cảnh Châu Á năng động” do Trường Đại học Waseda (Nhật Bản), Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), và Trung tâm Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương đồng tổ chức.

Hội nghị giao ban quý I năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (16/02/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 16 tháng 2 năm 2017, tại Hội trường tầng 2 nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Giao ban quý I năm 2017.

Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới” (15/02/2017)

Ngày 15/02/2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2017-2021, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới”. Tham dự Hội thảo có: TS. Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Đ/c Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; Đ/c Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; cùng gần 100 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của quốc gia đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, các trường đại học tại Hà Nội, các viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm.

Hội thảo chuyên đề “Trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu trong hệ thống chính trị các cấp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị” (23/01/2017)

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và bàn phương hướng công tác năm 2017, sáng ngày 21/01/2016, tại Hội trường tầng 2, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo chuyên đề “Trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu trong hệ thống chính trị các cấp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị” nhằm thảo luận, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chuyên đề trong năm 2016 vừa qua.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và bàn phương hướng công tác năm 2017 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (22/01/2017)

Sáng ngày 21/01/2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và bàn phương hướng công tác năm 2017.
Các tin đã đưa ngày: