Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

12/07/2021

Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

TS. Hoàng Văn Chung (chủ biên) ; TS. Hoàng Quốc Tuấn ; PGS.TS. Hoàng Thị Thơ ; ThS. Nguyễn Văn Quý ; ThS. Phạm Thị Chuyền ; ThS. Hoàng Thị Thu Hường ; ThS. Nguyễn Hữu Việt ; CN. Nguyễn Thị Trang ; CN. Nguyễn Hữu Sử ;

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2019

Khoa học xã hội

27 Trần Xuân Soạn

211

TS. Hoàng Văn Chung

Phật giáo, giá trị, chức năng, xã hội, Việt Nam

Phật giáo là một trong những tôn giáo được truyền bá rất sớm vào Việt Nam, tới nay đã hơn 2000 năm. Do đặc tính thích ứng linh hoạt với các bối cảnh xã hội, Phật giáo đã nhanh chóng dung hợp với văn hóa bản địa, dần trở nên có ảnh hưởng rất sâu rộng và là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam.

Tuy vậy không phải giá trị nào của Phật giáo cũng là giải pháp hiệu quả cho các vấn đề xã hội mà Việt Nam đang đối mặt, việc nhận diện một cách cụ thể và tìm ra đường hướng thích hợp nhất để phát huy giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức của Phật giáo không những góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, đạo đức truyền thống, sự cố kết xã hội mà còn giúp ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, sự du nhập nhiều hình thức văn hóa lai căng, không phù hợp với vân hóa và lối sống của người Việt.

Do đó, vào tháng 06/2019, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản ấn phẩm với tựa đề “Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay”. Cuốn sách do TS. Hoàng Văn chung (Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ biên. Đây là ấn phẩm thoát thai từ đề tài khoa học cấp Bộ “Giá trị và chức năng của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và Viện Nghiên cứu Tôn giáo trực tiếp thực hiện trong các năm 2015-2016. Ngoài phần Lời nói đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 2 chương như sau:

Chương 1. Nhận diện một số giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

Phần này trình bày 2 nội dung cơ bản như sau: (1). Một số giá trị cơ bản của Phật giáo và biểu hiện của chúng; (2). Một số chức năng cơ bản của Phật giáo và biểu hiện của chúng. Qua đó, nhóm tác giả đã cung cấp các thông tin liên quan đến giá trị và biểu hiện của Phật giáo, chức năng và biểu hiện của Phật giáo. Qua đó chỉ ra được các nhóm giá trị cơ bản và những biểu hiện của chúng trong bối cảnh Việt Nam bao gồm giá trị nhận thức (về thế giới và con người) và nhóm giá trị đạo đức (từ bi, bình đẳng, khoan dung, bố thí, dấn thân). Chứng  minh sức thuyết phục của Phật giáo là ở chỗ tạo ra và cổ súy lối sống đặt lợi ích của người khác cũng quan trọng như mình, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng một xã hội hòa đồng và bình đẳng. Đây là các giá trị làm nên màu sắc và đặc trưng của Phật giáo, có tính phổ quát, xuyên biên giới và xuyên qua các nền văn hóa nơi Phật giáo hiện diện. Đó là điều lý giải cho thực tế là tại sao qua bao thăm trầm của lịch sử, Phật giáo vẫn giữ được các giá trị cơ bản của mình và trường tồn bền vững cho cả tới mai sau…

Chương 2. Tác động của giá trị Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở phân tích các vấn đề liên quan đến: (i) Tác động của giá trị Phật giáo đối với cá nhân và xã hội (bao gồm: khuôn định một nhận thức về thế giới tự nhiên và con người, Tự định hướng và kiểm soát hành vi cá nhân). (ii). Tác động của giá trị Phật giáo lên chức năng của Phật giáo (Tăng cường có kết cộng đồng, Khuyến khích hoạt động hỗ trợ xã hội, Định hướng và giáo dục về đạo đức và lối sống), nhóm tác giả cho rằng những gì được con người đánh giá cao, trân trọng và gìn giữ và phát huy là những điều có giá trị. Các giá trị tôn giáo là một trong những nhân tố quan trọng tạo ra hệ giá trị chung của xã hội.

Ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, tôn giáo có một vai trò quan trọng đối với định hướng hành vi xã hội và làm giàu ý nghĩa về cuộc sống đối với mỗi cá nhân, thông qua niềm tin và thực hành tôn giáo, người ta có thể giành lấy uy quyền, bản sắc, tiếng nói, tính tự quyền, lợi ích kinh tế và thậm chí là ảnh hưởng đối với chính trị. Vì vậy, việc nghiên cứu, phát hiện và phát huy các giá trị và chức năng của Phật giáo đối với đời sống đương đại luôn là điều hết sức cần thiết.

Có thể nói, cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu nghiêm túc được nhóm tác giả tham khảo, phân tích và tổng hợp dựa các nguồn tư liệu uy tín. Với những nội dung được phân tích sắc sảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho độc giả, những người quan tâm tới vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Vĩnh Hà