Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật (sách chuyên khảo)

  Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật (sách chuyên khảo)

  Tác giả: TS. Vũ Thị Trang  

  Năm xuất bản: 2020

 • Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới

  Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới

  Tác giả: TS. Vũ Hoàng Linh (Chủ biên)   TS. Phạm Bích Ngọc   ThS. Trần Thị Mai Thành   ThS. Bùi Thị Hồng Ngọc  

  Năm xuất bản: 2020

 • Điều chỉnh chính sách chính trị, xã hội của Nhật Bản trong giai đoạn Thủ thướng Shinzo Abe cầm quyền lần thứ 2

  Điều chỉnh chính sách chính trị, xã hội của Nhật Bản trong giai đoạn Thủ thướng Shinzo Abe cầm quyền lần thứ 2

  Tác giả: TS. Phan Cao Nhật Anh (chủ biên)   TS. Ngô Hương Lan   TS. Trần Quang Minh   ThS. Nguyễn Ngọc Nghiệp   ThS. Vũ Tiến Hân   ThS. Nguyễn Ngọc Phương Trang   ThS. Trần Ngọc Nhật   TS. Đỗ Thị Ánh   ThS. Vũ Thị Phương Hoa   TS. Nguyễn Hà Phương   ThS. Phạm Thị Nhung   CN. Nguyễn Thu Huyền  

  Năm xuất bản: 2020

 • Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng (chủ biên)   TS. Nguyễn Hà Phương   TS. Hoàng Mỹ Nhị   TS. Hà Lê Huyền   TS. Hoàng Thị Giang   TS. Dương Quỳnh Hoa   TS. Nguyễn Tuấn Anh   TS. Đinh Quốc Thắng   TS. Hà Thị Hằng   TS. Phan Cao Nhật Anh   ThS. Lê Hoàng Anh   ThS. Đậu Văn Dũng   ThS. Trần Kiều Minh   CN. Nguyễn Huy Hoàng  

  Năm xuất bản: 2020

 • Tăng trưởng kinh tế và thực thi chính sách xã hội ở một số nước châu Phi và Trung Đông

  Tăng trưởng kinh tế và thực thi chính sách xã hội ở một số nước châu Phi và Trung Đông

  Tác giả: PGS.TS. Lê Phước Minh (Chủ biên)   TS. Đỗ Đức Hiệp   ThS. Phạm Thị Kim Huế   ThS. Trần Hữu Đồng  

  Năm xuất bản: 2020

 • Biến đổi của đạo Tin Lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Biến đổi của đạo Tin Lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Vũ Thị Thu Hà (Chủ biên)   ThS. Lê Văn Tuyên   TS Nguyễn Xuân Hùng   ThS. Trần Thị Phương Anh   TS. Ngô Quốc Đông   ThS. Dương Văn Biên   ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan  

  Năm xuất bản: 2020

 • Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam

  Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam

  Tác giả: TS. Lê Anh Vũ (Chủ biên)   TS. Nguyễn Thế Huệ   TS. Nguyễn Cao Đức   TS. Phạm Văn Hiếu   TS. Phạm Kim Thư   ThS. Phạm Tuyên   TS. Phạm Thị Minh Nguyệt   TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm   ThS. Bùi Việt Cường   TS. Lê Thu Hiền   TS. Vũ Thị Dung   ThS. Vũ Thị Chanh  

  Năm xuất bản: 2020

 • Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi

  Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi

  Tác giả: TS. Kiều Thanh Nga (Chủ biên)   PGS.TS. Trần Thị Lan Hương   PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền   TS. Lê Quang Thắng   TS. Nguyễn Thị Hằng   TS.Nguyễn Thị Thùy Trang   TS. Nguyễn Xuân Bách   ThS. Trần Anh Đức   ThS. Trần Hữu Đồng  

  Năm xuất bản: 2020

 • Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu

  Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu

  Tác giả: TS. Lê Minh Anh (Đồng chủ biên)   ThS. Hoàng Thị Lê Thảo (Đồng chủ biên)   PGS.TS. Vương Xuân Tình   TS. Lý Hành Sơn   TS. Lê Thị Mùi   ThS. Trwong Văn Cường   ThS. Phạm Thị Thu Hà   ThS. Nguyễn Cảnh Phương  

  Năm xuất bản: 2020

 • Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

  Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

  Tác giả: Trần Thị Mai Lan (đồng chủ biên)   Đoàn Việt (đồng chủ biên)   Lục Mạnh Hùng   Lê Thị Hường   Sa Thị Thanh Nga   Lê Thị Thỏa  

  Năm xuất bản: 2020

 • Chính sách đối ngoại của Iran giai đoạn 2005-2019

  Chính sách đối ngoại của Iran giai đoạn 2005-2019

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung (Đồng chủ biên)   ThS. Nguyễn Lê Thy Thương (Đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2019

 • Bảo tồn và phát huy giá trị rối nước dân gian tại cộng đồng (Qua nghiên cứu các phường rối nước dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ)

  Bảo tồn và phát huy giá trị rối nước dân gian tại cộng đồng (Qua nghiên cứu các phường rối nước dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ)

  Tác giả: TS. Trần Thị Thu Thủy (Chủ biên)   TS. Dương Văn Sáu   CN. Nguyễn Thanh Thúy   ThS. Phùng Tuệ Minh  

  Năm xuất bản: 2019

 • An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

  An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

  Tác giả: Nguyễn Duy Thụy  

  Năm xuất bản: 2019

 • Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Thư (chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Đức Minh   GS.TS. Phạm Hồng Thái   GS.TS. Nguyễn Minh Đoan   PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương   PGS.TS. Nguyễn Minh Phương   TS. Dương Nguyệt Nga   TS. Đinh Thế Hưng   TS. Nguyễn Thị Thu Thủy   ...  

  Năm xuất bản: 2019

 • Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của Sri Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu hướng phát triển

  Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của Sri Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu hướng phát triển

  Tác giả: GS.TS. Ngô Xuân Bình (Chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2019

 • Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

  Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

  Tác giả: TS. Hoàng Hồng Hiệp (Chủ biên)   ThS. Hồ Quang Đệ   TS. Phạm Đi   ThS. Vũ Thái Hạnh   ThS. Phạm Thị Hạnh   ThS. Châu Ngọc Hòe   ThS. Hoàng Thị Thu Hương   ThS. Lương Tình  

  Năm xuất bản: 2020

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam