Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

  Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

  Tác giả: TS. Hoàng Hồng Hiệp (Chủ biên)   ThS. Hồ Quang Đệ   TS. Phạm Đi   ThS. Vũ Thái Hạnh   ThS. Phạm Thị Hạnh   ThS. Châu Ngọc Hòe   ThS. Hoàng Thị Thu Hương   ThS. Lương Tình  

  Năm xuất bản: 2020

 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (Sách chuyên khảo)

  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (Sách chuyên khảo)

  Tác giả: TS. Hà Thị Hồng Vân (Chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2020

 • Văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn ở miền núi Đông Bắc Việt Nam (Qua tài liệu khảo cổ học từ năm 2000-2015)

  Văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn ở miền núi Đông Bắc Việt Nam (Qua tài liệu khảo cổ học từ năm 2000-2015)

  Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung   TS. Nguyễn Trường Đông   PGS.TS. Nguyễn Quang Miên   TS. Nguyễn Gia Đối   TS. Lê Hải Đăng  

  Năm xuất bản: 2020

 • Báo cáo thường niên 2019

  Báo cáo thường niên 2019

  Tác giả: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  

  Năm xuất bản: 2020

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam 2019-2020: Củng cố nền tảng, vượt lên thách thức

  Kinh tế thế giới và Việt Nam 2019-2020: Củng cố nền tảng, vượt lên thách thức

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Nhật Quang (Chủ biên)   TS. Đặng Xuân Thanh   GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn   TS. Nguyễn Thắng   PGS.TS. Bùi Quang Tuấn   PGS.TS. Nguyễn An Hà   TS. Trần Quang Minh   PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng   PGS.TS. Cù Chí Lợi   TS. Nguyễn Cao Đức   PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung   TS. Hà Thị Hồng Vân   TS. Phạm Anh Tuấn   TS. Phạm Sỹ An   TS. Kiều Thanh Nga   NCS. Hà Huy Ngọc   PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện   TS. Phan Cao Nhật Anh  

  Năm xuất bản: 2020

 • Thực hiện bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

  Thực hiện bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh   PGS.TS. Đặng Thị Hoa  

  Năm xuất bản: 2020

 • Biển và tầm nhìn đại dương- Gợi ý chính sách từ trường hợp Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines

  Biển và tầm nhìn đại dương- Gợi ý chính sách từ trường hợp Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Nhật Quang (Chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2020

 • Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà   PGS.TSKH. Lương Đình Hải   PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Trầm   ThS. Phạm Thị Hường   ThS. Phạm Văn Dương   ThS. Phạm Văn Hưng   ThS. Trịnh Thị Thủy  

  Năm xuất bản: 2020

 • Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động

  Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động

  Tác giả: PGS.TS. Đặng Thị Hoa  

  Năm xuất bản: 2020

 • Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận

  Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận

  Tác giả: TS. Trần Thị Tuyết (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2019

 • Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay

  Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Phạm Thúy Nga (Chủ biên)   ThS. Chu Thị Thành An   PGS.TS. Phạm Hữu Nghị   PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu   PGS.TS. Trần Thị Thùy Lâm   TS. Hoàng Kim Khuyên   TS. Đỗ Thị Dung   TS. Nguyễn Huy Khoa   TS. Phan Thị Thanh Huyền   ThS. Phạm Thị Hương Giang   ThS. Lã Trường Anh  

  Năm xuất bản: 2019

 • Từ trái nghĩa tiếng Việt

  Từ trái nghĩa tiếng Việt

  Tác giả: TS. Phạm Văn Lam  

  Năm xuất bản: 2020

 • Khủng hoảng di cư ở Liên minh châu Âu: Điều chỉnh chính sách và những tác động

  Khủng hoảng di cư ở Liên minh châu Âu: Điều chỉnh chính sách và những tác động

  Tác giả: TS. Đỗ Tá Khánh (đồng chủ biên)   TS. Đinh Mạnh Tuấn (đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2019

 • Lịch sử Giáo dục Việt Nam (từ thế kỷ X đến năm 1858)

  Lịch sử Giáo dục Việt Nam (từ thế kỷ X đến năm 1858)

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Duy Mền (chủ biên)   TS. Nguyễn Hữu Tâm   PGS.TS. Trần Thị Vinh  

  Năm xuất bản: 2020

 • Chính sách bảo vệ môi trường của một số nước châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

  Chính sách bảo vệ môi trường của một số nước châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc (Chủ biên)   Đinh Thị Ngọc Bích   Trần Thị Thu Huyền   Hồ Thanh Hương   Lê Hoàng Minh   Đinh Thi Ngọc Linh   Lê Thị Kim Oanh   Nguyễn Văn Linh  

  Năm xuất bản: 2019

 • Xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI

  Xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI

  Tác giả: TS. Nguyễn Lan Hương (Chủ biên)   TS. Nguyễn Kim Anh   TS. Lê Khương Thùy   TS. Lê Thị Thu   ThS. Vũ Thị Hưng   ThS. Đồng Thị Thùy Linh  

  Năm xuất bản: 2019

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam