Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam

  Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức   TS. Nghiêm Tuấn Hùng   TS. Võ Thị Minh Lệ   TS. Chu Phương Quỳnh   TS. Nguyễn Thị Hồng Tâm   NCS. Trần Quỳnh Trang   ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến  

 • Biến đổi của công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Biến đổi của công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quế Hương (Chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương   ThS. Dương Văn Biên   TS. Ngô Quốc Đông   ThS. Nguyễn Thế Nam   TS. Nguyễn Thị Bích Ngoan  

  Năm xuất bản: 2020

 • Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945)

  Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945)

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính  

  Năm xuất bản: 2020

 • Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tác giả: TS. Phạm Thị Hương Lan (chủ biên)   ThS. Nguyễn Thu Dung   PGS.TS. Phạm Hữu Nghị   TS. Dương Quỳnh Hoa   TS. Phan Đức Hiếu   TS. Bùi Đức Hiển   ThS. Chu Thị Thanh An   ThS. Nguyễn Thị Kim Anh  

  Năm xuất bản: 2020

 • Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

  Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ (chủ biên)   TS. Lê Quang Chắn   TS. Ngô Vũ Hải Hằng   TS. Lê Thùy Linh   ThS. Nguyễn Văn Bảo   ThS. Đinh Thị Hải Đường   ThS. Nguyễn Thị Thu Hương  

  Năm xuất bản: 2020

 • Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi

  Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính  

  Năm xuất bản: 2020

 • Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

  Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Hoàng Văn Chung (chủ biên)   TS. Hoàng Quốc Tuấn   PGS.TS. Hoàng Thị Thơ   ThS. Nguyễn Văn Quý   ThS. Phạm Thị Chuyền   ThS. Hoàng Thị Thu Hường   ThS. Nguyễn Hữu Việt   CN. Nguyễn Thị Trang   CN. Nguyễn Hữu Sử  

  Năm xuất bản: 2019

 • Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái Lan, Malaysia và hàm ý cho Việt Nam

  Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái Lan, Malaysia và hàm ý cho Việt Nam

  Tác giả: TS. Lê Phương Hòa (chủ biên)   TS. Hà Lê Huyền   TS. Nguyễn Ngọc Lan   NCS. Phạm Thị Bích Ngọc   ThS. Trịnh Hải Tuyến  

  Năm xuất bản: 2019

 • Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

  Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)   TS. Bùi Trường Giang   TS. Phạm Sỹ An   TS. Lê Văn Hùng   ThS. Trần Thanh Phương  

  Năm xuất bản: 2018

 • Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây

  Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây

  Tác giả: PGS.TS. Lê Hải Đăng và PGS.TS. Phạm Minh Phúc (đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2020

 • Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

  Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2020

 • Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 (Năm 2014)

  Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 (Năm 2014)

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (Chủ biên)   TS. Nguyễn Đình Liêm   TS. Nguyễn Cao Đức   TS. Đặng Thị Thúy Hà   TS. Bùi Thị Thu Hiền   TS. Doãn Công Khánh   ThS. Nguyễn Thanh Giang   Ths. Hà Thu Thủy   NNC Phạm Nguyên Long  

  Năm xuất bản: 2020

 • Quá trình tham gia cộng đồng ASEAN của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Quá trình tham gia cộng đồng ASEAN của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên)   TS. Trương Duy Hòa   TS. Lê Thị Hòa   TS. Nguyễn Hà Phương   TS. Trương Quang Hoàn   ThS. Phạm Thị Mùi   ThS. Trần Thị Minh Giang  

  Năm xuất bản: 2020

 • Rủi ro tài chính – ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam

  Rủi ro tài chính – ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam

  Tác giả: TS. Lê Xuân Sang (chủ biên)   TS. Phạm Sỹ An   TS. Lê Văn Hùng   TS. Chu Đức Hội   ThS. Trần Văn Hoàng   CN. Nguyễn Võ Khánh Việt  

  Năm xuất bản: 2020

 • Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại

  Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại

  Tác giả: Đặng Thị Thái Hà   Trịnh Đặng Nguyên Hương   Đỗ Hải Ninh   Nguyễn Thanh Tâm   Lê Hương Thủy   PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2020

 • Nhà nước Hồi giáo tự xưng và những ảnh hưởng đến chính trị, xã hội ở Trung Đông - Bắc Phi

  Nhà nước Hồi giáo tự xưng và những ảnh hưởng đến chính trị, xã hội ở Trung Đông - Bắc Phi

  Tác giả: TS. Lê Đức Hạnh   PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền   TS. Kiều Thanh Nga   TS. Nguyễn Thị Hằng  

  Năm xuất bản: 2020

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam