Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Khảo cổ học tiền sử Nghệ An

  Khảo cổ học tiền sử Nghệ An

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử   PGS.TS. Phan Thanh Toàn  

  Năm xuất bản: 2021

 • Tháng 9 đọc Thần Khúc để nhớ về đại thi hào Đantê (1265 – 1321) và hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Ý

  Tháng 9 đọc Thần Khúc để nhớ về đại thi hào Đantê (1265 – 1321) và hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Ý

  Tác giả: Đantê Alighiêri  

  Năm xuất bản: 2021

 • Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam

  Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên)   PGS.TS. Phan Thị Mai Hương   TS. Đỗ Thị Lệ Hằng   TS. Trần Thị Hồng   TS. Lê Ngọc Lân   ...  

  Năm xuất bản: 2021

 • Luật Dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Luật Dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Tác giả: TS. Trần Văn Biên (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Người Dao Tiền ở Việt Nam

  Người Dao Tiền ở Việt Nam

  Tác giả: Lý Hành Sơn (Chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

  Mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương  

  Năm xuất bản: 2019

 • Vỉa hè Hà Nội không gian đa chiều tương tác

  Vỉa hè Hà Nội không gian đa chiều tương tác

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm và PGS.TS. Hoàng Cầm (đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia đọc lập trong những năm gần đây

  Quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia đọc lập trong những năm gần đây

  Tác giả: TS. Vũ Thụy Trang (Chủ biên)   TS. Nguyễn Thanh Hương   ThS. Nguyễn Thanh Lan  

  Năm xuất bản: 2021

 • Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

  Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

  Tác giả: TS. Nguyễn Song Tùng (Chủ biên)   TS. Nguyễn Đình Đáp   TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt   ThS. Nguyễn Thị Thu Hà   ThS. Cao Thị Thanh Nga   ThS. Nguyễn Thị Huyền THu   ThS. Đặng Thành Trung  

  Năm xuất bản: 2021

 • Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

  Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng (Chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh   TS.Trương Quang Hoàn   TS. Hà Lê Huyền   TS. Dương Trọng Trung   TS.Trần Thế Tuân   ThS. Nguyễn Thị Lý  

  Năm xuất bản: 2021

 • Giới thiệu hai cuốn sách chuyên khảo: Hôn nhân và Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ giai đoạn 1960-1975 và Hôn nhân và Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ giai đoạn 1976-1986

  Giới thiệu hai cuốn sách chuyên khảo: Hôn nhân và Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ giai đoạn 1960-1975 và Hôn nhân và Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ giai đoạn 1976-1986

  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Minh Thi   GS.TS. Nguyễn Hữu Minh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang

  Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang

  Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Văn Minh (chủ biên)   TS. Bùi Thị Bích Lan   PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh   TS. Lý Hành Sơn   PGS.TS. Phạm Văn Dương   PGS.TS. Phạm Minh Phúc   TS. Trần Thị Mai Lan   TS. Vũ Thị Phương Nga   TS. Nguyễn Thị Tám   CN. Bùi Đức Tân   CN. Nguyễn Thị Lượng  

  Năm xuất bản: 2021

 • Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Tác giả: Tô Thị Ánh Dương  

  Năm xuất bản: 2021

 • Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

  Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

  Tác giả: TS. Ngô Văn Vũ (Chủ biên)   TS. Đặng Thái Bình   PGS.TS. Tạ Kim Ngọc   ThS. Nguyễn Tuấn Tuấn Việt   ThS. Đồng Thị Thùy Linh   ThS. PHương Thanh Thủy   ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy   CN. Ngô Mạnh Sơn   CN. Chu Thanh Hải  

  Năm xuất bản: 2021

 • Sức mạnh tổng hợp quốc gia của Ấn Độ: Hiện trạng và triển vọng

  Sức mạnh tổng hợp quốc gia của Ấn Độ: Hiện trạng và triển vọng

  Tác giả: TS. Trần Hoàng Long (chủ biên)   ThS. Nguyễn Thị Oanh   ThS. Nguyễn Lê Thy Thương   TS. Trần Thị Hải Yến   TS. Huỳnh Trọng Hiền   TS. Trần Xuân Hiệp   TS. Võ Minh Hùng   ThS. Nguyễn Thị Doan   TS. Lê Tùng Lâm   ThS. Nguyễn Trung Đức   ThS. Nguyễn Đắc Tùng  

  Năm xuất bản: 2021

 • Bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở một số nước châu Âu- Lý luận và thực tiễn

  Bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở một số nước châu Âu- Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Đức (Chủ biên)   TS. Đinh Mạnh Tuấn   TS. Trần Định Hưng   TS. Đào Bảo Ngọc   ThS. Trịnh Thị Hiền   ThS. Trần Thị Thu Huyền   ThS. Hồ Thị Thu Huyền   ......  

  Năm xuất bản: 2021

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam