Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

  Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Hùng (Đồng chủ biên)   ThS. Bùi Đức Phi Hùng (Đồng chủ biên)   PGS.TS. Phan Thanh Hải   TS. Trịnh Thị Thu   TS. Cao Tuấn Phong   TS. Trần Thị Thanh Thủy   ThS. Hồ Thị Kim Thùy   ThS. Châu Ngọc Hòe   ThS. Lê Thị Trường An   ThS. Phạm Văn Chiến   ThS. Lê Văn Hà  

  Năm xuất bản: 2021

 • Quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

  Quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Vũ Anh Đức (Chủ biên)   PGS.TS. Lê Thị Châu   TS. Nguyễn Minh Phú   TS. Nguyễn Văn Phong  

  Năm xuất bản: 2020

 • Quốc học vun bồi, hồi cố và triển vọng nghiên cứu Hán Nôm đầu thế kỷ XXI

  Quốc học vun bồi, hồi cố và triển vọng nghiên cứu Hán Nôm đầu thế kỷ XXI

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2020

 • Cổ học điểm tô nghiên cứu Hán Nôm từ góc nhìn của các nhà khoa học trẻ

  Cổ học điểm tô nghiên cứu Hán Nôm từ góc nhìn của các nhà khoa học trẻ

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường và TS. Đỗ Thị Bích Tuyển (đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2020

 • Làng rèn Vân Chàng từ nửa đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX

  Làng rèn Vân Chàng từ nửa đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX

  Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Yên  

  Năm xuất bản: 2020

 • Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030

  Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Đồng chủ biên)   TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)   PGS.TS. Hà Đình Thành   TS. Lê Văn Hùng   TS. Phạm Sỹ An   ThS. Trần Văn Hoàng  

  Năm xuất bản: 2021

 • Di dân của các dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra

  Di dân của các dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đình Tấn (chủ biên)   PGS.TS. Đặng Thị Ánh Tuyết   TS. Hà Việt Hùng   TS. Phan Tân   PGS.TS. Phạm Xuân Hảo   PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi   ThS.NCS. Nguyễn Ngọc Huy   TS. Quách Thu Quế   TS. Trần Minh Hằng   TS. Nguyễn Văn Vị   TS. Phạm Võ Quỳnh Hạnh   TS. Nguyễn Thị Tuyết   ThS. Trịnh Thu Nga   ThS. Nguyễn Phùng Quân   ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương  

  Năm xuất bản: 2020

 • Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn, Tây Nguyên

  Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn, Tây Nguyên

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Minh Đạo  

  Năm xuất bản: 2020

 • Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam

  Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức   TS. Nghiêm Tuấn Hùng   TS. Võ Thị Minh Lệ   TS. Chu Phương Quỳnh   TS. Nguyễn Thị Hồng Tâm   NCS. Trần Quỳnh Trang   ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến  

 • Biến đổi của công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Biến đổi của công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quế Hương (Chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương   ThS. Dương Văn Biên   TS. Ngô Quốc Đông   ThS. Nguyễn Thế Nam   TS. Nguyễn Thị Bích Ngoan  

  Năm xuất bản: 2020

 • Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945)

  Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945)

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính  

  Năm xuất bản: 2020

 • Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tác giả: TS. Phạm Thị Hương Lan (chủ biên)   ThS. Nguyễn Thu Dung   PGS.TS. Phạm Hữu Nghị   TS. Dương Quỳnh Hoa   TS. Phan Đức Hiếu   TS. Bùi Đức Hiển   ThS. Chu Thị Thanh An   ThS. Nguyễn Thị Kim Anh  

  Năm xuất bản: 2020

 • Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

  Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ (chủ biên)   TS. Lê Quang Chắn   TS. Ngô Vũ Hải Hằng   TS. Lê Thùy Linh   ThS. Nguyễn Văn Bảo   ThS. Đinh Thị Hải Đường   ThS. Nguyễn Thị Thu Hương  

  Năm xuất bản: 2020

 • Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi

  Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính  

  Năm xuất bản: 2020

 • Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

  Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Hoàng Văn Chung (chủ biên)   TS. Hoàng Quốc Tuấn   PGS.TS. Hoàng Thị Thơ   ThS. Nguyễn Văn Quý   ThS. Phạm Thị Chuyền   ThS. Hoàng Thị Thu Hường   ThS. Nguyễn Hữu Việt   CN. Nguyễn Thị Trang   CN. Nguyễn Hữu Sử  

  Năm xuất bản: 2019

 • Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái Lan, Malaysia và hàm ý cho Việt Nam

  Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái Lan, Malaysia và hàm ý cho Việt Nam

  Tác giả: TS. Lê Phương Hòa (chủ biên)   TS. Hà Lê Huyền   TS. Nguyễn Ngọc Lan   NCS. Phạm Thị Bích Ngọc   ThS. Trịnh Hải Tuyến  

  Năm xuất bản: 2019

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam