Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Xác lập cơ sở lí thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt

  Xác lập cơ sở lí thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt

  Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp  

  Năm xuất bản: 2021

 • Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2021

  Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2021

  Tác giả: Viện Khảo cổ học  

  Năm xuất bản: 2022

 • Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu cường

  Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu cường

  Tác giả: TS. Hoàng Huệ Anh (chủ biên)   PGS.TS. Nguyễn Huy Quý   PGS.TS. Phùng Thị Huệ   TS. Trần Thị Hải Yến  

  Năm xuất bản: 2022

 • Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay

  Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay

  Tác giả: TS. Lê Ngọc Lân (Chủ biên)   TS. Trần Thị Hồng   TS. Trần Quý Long   ThS. Lỗ Việt Phương   ThS. Phí Hải Nam   ThS. Nguyễn Hà Đông  

  Năm xuất bản: 2022

 • Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên)   TS. Trương Duy Hòa   TS. Lê Thị Hòa   TS. Trương Quang Hoàn   TS. Nguyễn Hà Phương   ThS. Phạm Thị Mùi   ThS. Trần Thị Minh Giang  

  Năm xuất bản: 2022

 • Đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Đồng chủ biên)   PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Đồng chủ biên)   GS.TSKH. Đặng Hùng Võ   PGS.TS. Trần Thị Minh Châu   PGS.TS. Bùi Thị Lý   PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa   PGS.TS. Doãn Hồng Nhung   ...  

  Năm xuất bản: 2022

 • Một số vấn đề khoa học xã hội trong phát triển vùng Nam Bộ

  Một số vấn đề khoa học xã hội trong phát triển vùng Nam Bộ

  Tác giả: Tập thể tác giả. Ban chỉ đạo biên tập, PGS.TS. VŨ TUẤN HƯNG  

  Năm xuất bản: 2023

 • Chuyển đổi số kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam

  Chuyển đổi số kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam

  Tác giả: PGS. TS. Bùi Quang Tuấn (đồng chủ biên)   TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2022

 • Kiến tạo quốc gia biển mới ở Nhật Bản

  Kiến tạo quốc gia biển mới ở Nhật Bản

  Tác giả: Nguyễn Bình Giang   Võ Thị Minh Lệ   Nguyễn Thị Hồng Nga   Nguyên Đình Ngân  

  Năm xuất bản: 2022

 • Làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng

  Làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng

  Tác giả: TS. Ngô Vũ Hải Hằng (Đồng chủ biên)   TS. Lê Quang Chắn (Đồng chủ biên)   PGS.TS. Hà Mạnh Khoa   TS. Nguyễn Thị Hải   ThS. Đỗ Danh Huấn   ThS. Bùi Văn Huỳnh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Chính sách Hướng Nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan – Đông Nam Á

  Chính sách Hướng Nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan – Đông Nam Á

  Tác giả: TS. Đàm Huy Hoàng (Chủ biên)   TS. Quách Quang Hồng   TS. Trương Quang Hoàn   TS. Trần Lê Minh Trang   TS. Nguyễn Xuân Tùng   ThS. Lê Hoàng Anh   ThS. Vũ Thị Duyên   ThS. Lương Ánh Linh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Hệ thống chính trị nước Cộng hòa Ấn Độ

  Hệ thống chính trị nước Cộng hòa Ấn Độ

  Tác giả: Lê Thị Hằng Nga (Chủ biên)   Triệu Hồng Quang   Trần Ngọc Diễm   Nguyễn Đắc Tùng   Phạm Thủy Nguyên   Đồng Thị Thùy Linh   Nguyễn Lê Thy Thương   Nguyễn Thị Hiên   Ngô Minh Trung   Nguyễn Thị Oanh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á

  Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Thái Quốc (chủ biên)   TS. Lại Lâm Anh   ThS. Đặng Hoàng Hà   ThS. Nguyễn Đình Ngân   ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến   PGS.TS. Hà Văn Hội   ThS. Nguyễn Hồng Nga  

  Năm xuất bản: 2022

 • Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam

  Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam

  Tác giả: TS. Trương Thị Thu Trang (Chủ biên)   TS. Vũ Kiều Oanh   ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp   ThS. Trần Nguyễn Mỹ Linh   ThS. Lưu Thị Thu Thủy   ThS. Trần Thị Thanh   TS. Đặng Trần Thanh Ngọc   ...  

  Năm xuất bản: 2022

 • Để không bị bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc)

  Để không bị bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc)

  Tác giả: TS. Vũ Thị Thanh (chủ biên)   PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê   ThS. Lò Văn Hương   ThS. Lê Thị Thu Hà   ThS. Đỗ Thị Phương Lan   CN. Vũ Thị Lợi Thủy   ThS. Nguyễn Thị Huệ   TS. Lê Thị Đan Dung   TS. Lưu Thị Lịch   TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

  Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

  Tác giả: TS. Trần Minh Hằng (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam