Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ nói Tiếng Việt từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi

  Bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ nói Tiếng Việt từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi

  Tác giả: TS. Phạm Hiển  

  Năm xuất bản: 2022

 • Chủ nghĩa xã hội: Từ lý luận đến thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu

  Chủ nghĩa xã hội: Từ lý luận đến thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu

  Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Tầng (Chủ biên)   GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn   TS.Nguyễn Ngọc Hà   GS.TS. Bùi Huy Khoát   GS. Văn Trọng   GS.TS. Hồ Sỹ Quý   GS.TS. Phạm Văn Đức  

  Năm xuất bản: 2023

 • Chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Donald Trump (Sách chuyên khảo)

  Chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Donald Trump (Sách chuyên khảo)

  Tác giả: TS. Phạm Cao Cường (Chủ biên)   PGS.TS. Phạm Quý Long   TS. Nguyễn Lan Hương   TS. Đàm Huy Hoàng   TS. Lộc Thị Thuỷ   TS.Lê Thu Hạnh   ThS.Nguyễn Thuý Quỳnh   ThS.Đinh Thị Thuỳ Linh   ThS.Nguyễn Thành Long   ThS.Trần Anh Công  

  Năm xuất bản: 2022

 • Lễ hội dân gian Ê – Đê (Sách tái bản)

  Lễ hội dân gian Ê – Đê (Sách tái bản)

  Tác giả: Lê Trung Vũ  

  Năm xuất bản: 2023

 • Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

  Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

  Tác giả: TS. Hoàng Phương Mai (Chủ biên)   TS. Bùi Thị Bích Lan   TS. Trần Minh Hằng   TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà   ThS. Phạm Thị Thu Hà   ThS. Phạm Thị Hà Xuyên  

  Năm xuất bản: 2023

 • Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng Trung du và miền núi phía Bắc

  Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng Trung du và miền núi phía Bắc

  Tác giả: TS. Phạm Thị Trầm (chủ biên)   Lê Văn Hà   Nguyễn Thị Hằng   Đoàn Thị Thu Hương   Nguyễn Thu Nhung   Trần Thị Mai Phương   Lê Thu Quỳnh   Bùi Thị Cẩm Tú  

  Năm xuất bản: 2023

 • Văn hóa của người Nùng và người HMông trong mối quan hệ tộc người liên biên giới Việt Nam – Trung Quốc

  Văn hóa của người Nùng và người HMông trong mối quan hệ tộc người liên biên giới Việt Nam – Trung Quốc

  Tác giả: TS. Trần Thị Mai Lan (Chủ biên)   TS. Trần Văn Hà   TS. Nguyễn Thị Tám   ThS. Sa Thị Thanh Nga   ThS. Lục Mạnh Hùng   ThS. Lê Thị Hường  

  Năm xuất bản: 2023

 • Ẩn dụ ý niệm trên tư liệu thành ngữ và báo mạng tiếng Việt (sách chuyên khảo)

  Ẩn dụ ý niệm trên tư liệu thành ngữ và báo mạng tiếng Việt (sách chuyên khảo)

  Tác giả: TS.Nguyễn Thị Bích Hạnh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Năng lực tiếng Việt của học sinh bậc tiểu học các dân tộc STiêng và Khmer ở tỉnh Bình Phước: Thực trạng và giải pháp

  Năng lực tiếng Việt của học sinh bậc tiểu học các dân tộc STiêng và Khmer ở tỉnh Bình Phước: Thực trạng và giải pháp

  Tác giả: TS.Hồ Xuân Mai  

 • Chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông mở rộng: Nhìn từ Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban

  Chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông mở rộng: Nhìn từ Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban

  Tác giả: TS. Nguyễn Khánh Vân (Chủ biên)   TS. Nguyễn Lan Hương   ThS. Vũ Thị Hưng   ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh   CN. Nguyễn Vũ Ngọc Huyền  

  Năm xuất bản: 2023

 • Một số vấn đề trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường của Đài Loan và những gợi mở cho Việt Nam

  Một số vấn đề trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường của Đài Loan và những gợi mở cho Việt Nam

  Tác giả: TS. Vũ Thùy Dương (chủ biên)   TS. Nguyễn Đình Đáp   TS. Nguyễn Thanh Tùng   ThS. Chử Thị Bích Thu   ...  

  Năm xuất bản: 2023

 • Phát triển thủy điện của Lào và tác động đến Việt Nam (Sách chuyên khảo)

  Phát triển thủy điện của Lào và tác động đến Việt Nam (Sách chuyên khảo)

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2023

 • “Nhu cầu và thực trạng tham gia lao động của người cao tuổi ở Đà Nẵng” (sách chuyên khảo)

  “Nhu cầu và thực trạng tham gia lao động của người cao tuổi ở Đà Nẵng” (sách chuyên khảo)

  Tác giả: TS. Trịnh Thái Quang và PGS.TS. Trân Thị Minh Thi (đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2023

 • Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập 22: Truyện thơ

  Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập 22: Truyện thơ

  Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh và Trần Thị Thu Hường (giới thiệu, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Tái cấu trúc văn hóa của cư dân vùng biên trong bối cảnh phát triển thương mại Việt Nam – Trung Quốc

  Tái cấu trúc văn hóa của cư dân vùng biên trong bối cảnh phát triển thương mại Việt Nam – Trung Quốc

  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm   Hoàng Cầm  

  Năm xuất bản: 2023

 • Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập 21: Then cấp sắc

  Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập 21: Then cấp sắc

  Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh - Nguyễn Tuấn Nghĩa (Phiên âm, dịch nghĩa và chú thích)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam