Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bước tiến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay

Bước tiến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay (15/10/2021)

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII có những bước tiến đáng kể trong công tác xây dựng Đảng, đó là: gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị; bổ sung thêm những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “phòng ngự” sang “phản công”,... đó là những nội dung trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Những bước tiến mới đó tiếp tục cho thấy sự kiên trì, kiên quyết của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới (06/10/2021)

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng”. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về những nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa, với những biện pháp phù hợp.
Tạo “miễn dịch cộng đồng” - nỗ lực không ngừng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay

Tạo “miễn dịch cộng đồng” - nỗ lực không ngừng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay (18/09/2021)

Phát biểu tại Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vacxin phòng COVID-19 trên toàn quốc vào ngày 21/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với mục tiêu khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối năm 2021 và 2022 là sự cố gắng rất lớn, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân Việt Nam trong kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Đạo đức cách mạng

Đạo đức cách mạng (15/09/2021)

Vào cuối năm 1958, đầu năm 1959, ở thời điểm tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và tổng kết những kinh nghiệm cuộc đời đầy sóng gió của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” dưới bút danh Trần Lực. Đây là một trong những tác phẩm tập trung đầy đủ nhất những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khǎn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước.... Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu lại bài viết này của Người!
Triển khai phong trào thi đua đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy lùi đại dịch COVID-19

Triển khai phong trào thi đua đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy lùi đại dịch COVID-19 (12/09/2021)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống COVID-19

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống COVID-19 (01/09/2021)

Cách đây 76 năm, vào tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên, tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Từ cuộc cách mạng vĩ đại đó, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 (28/08/2021)

Thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Đảng ta xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc có thể áp dụng phổ biến ở mọi nơi, mọi lúc trong tiến trình cách mạng nước ta. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh chóng do biến chủng mới gây ra.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) (25/08/2021)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột đã nung nấu trong Võ Nguyên Giáp ý chí sôi sục và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc.
Đại dịch COVID-19, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng !

Đại dịch COVID-19, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng ! (19/08/2021)

Đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến chủng Delta nguy hiểm, có tốc độ lây rất nhanh, lan rộng tới nhiều tỉnh thành trong cả nước với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và vẫn còn đang diễn biến khó lường. Đặc biệt, dịch bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam, với số ca mắc rất cao, gây tổn hại rất lớn về nhân mạng, sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình này, ngày 06 tháng 8 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.
Phát huy tinh thần dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện nay

Phát huy tinh thần dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện nay (10/08/2021)

Trong trận chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, tinh thần “chống dịch như chống giặc” được thể hiện với cả hệ thống chính trị vào cuộc thì Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết của dân tộc, tạo nên sức mạnh và niềm tin để Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19.
Các tin đã đưa ngày: