Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ với chuỗi sự kiện: Hội thảo về giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24/NQ-TW của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ và Tọa đàm cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ với chuỗi sự kiện: Hội thảo về giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24/NQ-TW của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ và Tọa đàm cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (03/11/2023)

Ngày 31/10/2023, tại trụ sở 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật (Chi nhánh tại TPHCM) tổ chức chuỗi sự kiện tọa đàm cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hội thảo khoa học “Giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (24/10/2023)

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản, vừa được ra mắt bạn đọc ngày 20 tháng 10 năm 2023.
Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước (09/10/2023)

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp tại Hà Nội từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023 đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra phân tích, dự báo một cách khoa học về bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (02/10/2023)

Sáng ngày 02/10/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 8. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại tướng Chu Huy Mân- Những dấu ấn còn mãi với cách mạng Việt Nam (27/09/2023)

Đồng chí Chu Huy Mân - tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913 trong một gia đình nông dân, hiếu học tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong suốt hơn 60 năm liên tục hoạt động cách mạng, trải qua rất nhiều cương vị công tác, dù ở đâu, làm gì, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Chu Huy Mân luôn nêu cao tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà quân sự, nhà lý luận chính trị tài năng, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên  trong thời đại kỷ nguyên số

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thời đại kỷ nguyên số (26/09/2023)

Trải qua quá trình lịch sử, ý chí, khát vọng độc lập và hùng cường dân tộc đã được nuôi dưỡng, hun đúc trở thành giá trị truyền thống, lẽ sống và sức mạnh Việt Nam, là cơ sở để khơi dậy, phát huy, nhân lên sức mạnh tổng thể, sự nỗ lực của cả dân tộc trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, cho đến nay, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang, tiếp tục và là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với sự phát triển vượt bậc của nền công nghệ số, cách mạng 4.0 như hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường phát triển và tiến bộ xã hội. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đứng trước thời đại kỷ nguyên số đang mở ra trước mắt, đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với sự rèn luyện về tư tưởng, đạo đức cũng như là tính tiên phong, gương mẫu cũng mỗi cán bộ, đảng viên trong hành trình dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó tại đơn vị.
Tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt

Tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt (02/09/2023)

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Nhà nước Công – Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Ngày Quốc khánh (02/9)

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Ngày Quốc khánh (02/9) (19/08/2023)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Luật Giao dịch điện tử - Cơ hội để chuyển đổi số Việt Nam bứt phá

Luật Giao dịch điện tử - Cơ hội để chuyển đổi số Việt Nam bứt phá (10/08/2023)

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, ban hành ngày 22/6/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 (Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15), hứa hẹn sẽ là tiền đề quan trọng để cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (06/08/2023)

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn này đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây cũng là những tư tưởng xuyên suốt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dù ở bất kỳ cương vị nào trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi còn là một biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản, cho đến nay là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: