Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tầm vóc và ý nghĩa chiến thắng Tây Bắc 1952 (06/12/2022)

Thu Đông năm 1952, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân Việt Nam mở chiến dịch tiến công Tây Bắc, làm thất bại âm mưu mở rộng chiếm đóng và lập "Xứ Thái tự trị" của thực dân Pháp, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn chiến lược quan trọng, nối thông Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc, vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Thượng Lào và căn cứ địa cả nước. 70 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Tây Bắc vẫn mang tầm vóc và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam (06/09/2022)

Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (23/08/2022)

Chiều 22/8/2022, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi thuyết trình tại Bộ Ngoại giao về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với nội dung đặc thù, Hội nghị đã thu hút hơn 300 cán bộ, đảng viên tham dự.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022) (07/08/2022)

Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân

Hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân (25/07/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 23/7/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công là cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Cụ thể hóa nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể

Cụ thể hóa nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể (22/07/2022)

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 22/7/2022, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số (12/07/2022)

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các thế lực phản động chống phá trong và ngoài nước không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và các cán bộ, đảng viên trên không gian mạng gây tâm lý hoang mang, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số đang là thách thức không nhỏ đối với chúng ta.
Các tin đã đưa ngày: