Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (03/06/2020)

Trong bối cảnh cả nước đang vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đại hội đảng bộ/chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo động lực đồng sức, đồng lòng cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.
Các tin đã đưa ngày: