Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) (03/02/2024)

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm mục đích cao cả.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (03/02/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững (03/02/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (31/01/2024)

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (04/01/2024)

Hiện nay, Internet, mạng xã hội (MXH) đang là phương tiện truyền thông phổ biến được nhiều người sử dụng và ưa thích. Bên cạnh những lợi ích của Internet, MXH mang lại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên trên không gian mạng là “mặt trận không tiếng súng”, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 – 1/1/2024)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 – 1/1/2024) (01/01/2024)

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một nhân vật lịch sử, một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự. Từ một vị tướng cầm quân đánh giặc đến trọng trách lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác thanh niên, lãnh đạo một ngành kinh tế trọng yếu của đất nước là nông nghiệp, Đại tướng đều ghi những dấu ấn lịch sử.
Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ với chuỗi sự kiện: Hội thảo về giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24/NQ-TW của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ và Tọa đàm cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ với chuỗi sự kiện: Hội thảo về giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24/NQ-TW của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ và Tọa đàm cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (03/11/2023)

Ngày 31/10/2023, tại trụ sở 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật (Chi nhánh tại TPHCM) tổ chức chuỗi sự kiện tọa đàm cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hội thảo khoa học “Giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (24/10/2023)

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản, vừa được ra mắt bạn đọc ngày 20 tháng 10 năm 2023.
Các tin đã đưa ngày: