Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt

Tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt (02/09/2023)

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Nhà nước Công – Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Ngày Quốc khánh (02/9)

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Ngày Quốc khánh (02/9) (19/08/2023)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Luật Giao dịch điện tử - Cơ hội để chuyển đổi số Việt Nam bứt phá

Luật Giao dịch điện tử - Cơ hội để chuyển đổi số Việt Nam bứt phá (10/08/2023)

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, ban hành ngày 22/6/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 (Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15), hứa hẹn sẽ là tiền đề quan trọng để cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (06/08/2023)

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn này đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây cũng là những tư tưởng xuyên suốt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dù ở bất kỳ cương vị nào trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi còn là một biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản, cho đến nay là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (01/08/2023)

Tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9/10/2022, Trung ương đã bàn, xem xét và quyết định ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là Nghị quyết quan trọng xác định đúng mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), phù hợp với tình hình thực tiễn.
Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023)

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023) (28/07/2023)

Ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW của Trung ương

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW của Trung ương (27/07/2023)

Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trí thức Việt Nam luôn sát cánh cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân lao động cả nước đoàn kết, phấn đấu, cống hiến tài năng và trí tuệ, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) (26/07/2023)

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948-2023)

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948-2023) (26/07/2023)

Sáng ngày 25/7/2023, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948-2023), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Các tin đã đưa ngày: