Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023)

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023) (25/06/2023)

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001, quy định ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày cả nước tôn vinh những giá trị tốt đẹp, cốt lõi của gia đình, nhắc nhở những giá trị truyền thống quý báu của ông cha ta từ ngàn xưa, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu thương con người, đùm bọc, chở che cho nhau. Để gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, mỗi thành viên trong gia đình cần thực hiện các tiêu chí ứng xử cơ bản.
Thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số

Thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số (15/06/2023)

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên [7]. Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội… đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và các cán bộ, đảng viên trên không gian mạng gây tâm lý hoang mang, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số đang là thách thức không nhỏ đối với chúng ta, đặc biệt là đối với Thanh niên Việt Nam hiện nay.
Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023): Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023): Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam (19/05/2023)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả cuộc đời hy sinh vì nước, vì dân, tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Hội nghị Trung ương 7 giữa nhiệm kỳ, thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương 7 giữa nhiệm kỳ, thành công tốt đẹp (19/05/2023)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, giữa nhiệm kỳ khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng 17/5/2023.
Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh Vladimir Ilits Lênin (22/04/1870 – 22/4/2023) - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng vô sản thế giới

Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh Vladimir Ilits Lênin (22/04/1870 – 22/4/2023) - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng vô sản thế giới (22/04/2023)

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người sáng lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III), đồng thời lãnh đạo Nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023), Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023), Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/03/2023)

Đại tướng Chu Huy Mân đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử quân sự qua từng vai trò lãnh đạo, chỉ huy của mình như Chỉ huy Trung đoàn 174 trong chiến dịch “Thập vạn đại sơn” giúp Trung Quốc; lãnh đạo Sư đoàn 316 lập nhiều thành tích trong tác chiến, nhất là trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; lãnh đạo và chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên (B3) đánh bại chiến thuật “thiết xa vận” của địch, mở chiến dịch Plâyme Ia Đrăng và giành thắng lợi giòn giã; lãnh đạo quân và dân Khu 5 giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, đặc biệt là góp phần quan trọng vào chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Bằng hành động thực tiễn, Đại tướng Chu Huy Mân đã nêu một tấm gương sáng về lòng quả cảm, đức hy sinh, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Kỷ niệm 80 năm ra đời bản Đề cương văn hóa Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm ra đời bản Đề cương văn hóa Việt Nam (28/02/2023)

Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) soạn thảo, được công bố năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: