Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW của Trung ương

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW của Trung ương (27/07/2023)

Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trí thức Việt Nam luôn sát cánh cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân lao động cả nước đoàn kết, phấn đấu, cống hiến tài năng và trí tuệ, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) (26/07/2023)

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948-2023)

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948-2023) (26/07/2023)

Sáng ngày 25/7/2023, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948-2023), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023)

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023) (25/06/2023)

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001, quy định ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày cả nước tôn vinh những giá trị tốt đẹp, cốt lõi của gia đình, nhắc nhở những giá trị truyền thống quý báu của ông cha ta từ ngàn xưa, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu thương con người, đùm bọc, chở che cho nhau. Để gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, mỗi thành viên trong gia đình cần thực hiện các tiêu chí ứng xử cơ bản.
Thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số

Thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số (15/06/2023)

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên [7]. Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội… đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và các cán bộ, đảng viên trên không gian mạng gây tâm lý hoang mang, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số đang là thách thức không nhỏ đối với chúng ta, đặc biệt là đối với Thanh niên Việt Nam hiện nay.
Hội nghị Trung ương 7 giữa nhiệm kỳ, thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương 7 giữa nhiệm kỳ, thành công tốt đẹp (19/05/2023)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, giữa nhiệm kỳ khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng 17/5/2023.
Các tin đã đưa ngày: