Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân (10/02/2023)

Trong di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta, cho thế hệ hôm nay và mai sau có nhiều nội dung quan trọng, mang giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn. Trong đó có tư tưởng đạo đức và phong cách của Người về ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, đã trở thành điểm nhấn, góp phần quan trọng hợp thành tư tưởng cách mạng sáng ngời của Hồ Chí Minh.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (09/02/2023)

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành trong các chặng đường cùng lịch sử cùng dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành trong các chặng đường cùng lịch sử cùng dân tộc (03/02/2023)

Cách đây 93 năm, từ ngày 03 - 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tầm vóc và ý nghĩa chiến thắng Tây Bắc 1952 (06/12/2022)

Thu Đông năm 1952, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân Việt Nam mở chiến dịch tiến công Tây Bắc, làm thất bại âm mưu mở rộng chiếm đóng và lập "Xứ Thái tự trị" của thực dân Pháp, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn chiến lược quan trọng, nối thông Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc, vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Thượng Lào và căn cứ địa cả nước. 70 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Tây Bắc vẫn mang tầm vóc và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam (06/09/2022)

Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (23/08/2022)

Chiều 22/8/2022, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi thuyết trình tại Bộ Ngoại giao về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với nội dung đặc thù, Hội nghị đã thu hút hơn 300 cán bộ, đảng viên tham dự.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022) (07/08/2022)

Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Các tin đã đưa ngày: