Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

09/10/2023

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp tại Hà Nội từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023 đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra phân tích, dự báo một cách khoa học về bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng ngày 08/10/2023. 

Tại hội nghị, Trung ương đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. 

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện vào Tờ trình và các Báo cáo của Ban cán sự đảng, Chính phủ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024. Trong đó, Trung ương tập trung thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, Trung ương xác định những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng còn lại của năm 2023 và cả năm 2024; sự cần thiết, đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định, trong 10 năm qua, đất nước ta đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ ta: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định và hài hòa hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên mọi miền đất nước được nâng lên. Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém cần sớm có giải pháp khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nghị quyết lần này xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội để hướng tới toàn dân, bảo đảm toàn diện, công bằng, hiện đại, bao trùm, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm cần sớm được khắc phục; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá xác định rõ những chủ trương, chính sách tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tập trung thảo luận và ra Nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị đã thống nhất và cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là tăng trưởng GDP quý 3/2023 đạt 5,33%, cao hơn so với 2 quý đầu năm, kéo mức tăng trưởng chung của 3 quý đạt 4,24%. Và điểm sáng đáng ghi nhận trong 9 tháng qua là chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 3,5%, thấp hơn nhiều so với dự đoán khoảng 4,5%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 700 tỉ USD, trong đó, xuất siêu khoảng 15 tỉ USD, các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân gặp khó khăn được triển khai thực hiện kịp thời, đặc biệt gần 660 km đường bộ cao tốc được đưa vào sử dụng.

Một trong những nội dung quan trọng nữa tại Hội nghị là Trung ương dành thời gian, công sức, trí tuệ thực hiện bước đầu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới. Đây cũng là vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân dành sự quan tâm và kỳ vọng đội ngũ Ban chấp hành Trung ương khóa tới phải là những người có tâm, có tầm, có dũng khí mong muốn đất nước phát triển.

Ban Chấp hành Trung ương cũng quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; bầu bổ sung nhân sự ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ... Đây là những phần việc hệ trọng nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ kế tiếp.

PV (tổng hợp)

Các tin đã đưa ngày: