Thông báo về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19

Thông báo về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19

24/07/2021

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, ngày 23/7/2021 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Căn cứ nội dung của Chỉ thị nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm có trụ sở tại Thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau:

1. Phổ biến, quán triệt, yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động thuộc quyền chấp hành nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện cách ly toàn xã hội (theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố. Dừng tất cả các chuyến đi công tác; các hoạt động, cuộc họp, hội nghị, hội thảo dưới hình thức trực tiếp; sử dụng hình thức họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết. Bố trí cho viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Phân công lực lượng duy trì các hoạt động thiết yếu của cơ quan (bảo vệ, văn thư, kỹ thuật,…) đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống mưa bão trụ sở trong suốt thời gian thực hiện quy định giãn cách xã hội. Thực hiện nghiêm quy định giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở.

2. Cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là cấp bách hàng đầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát và triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên theo dõi sức khỏe của viên chức và người lao động, trong trường hợp xuất hiện nguy cơ dịch bệnh, phải thông báo ngay với cơ quan y tế và báo cáo Ban Chỉ đạo để khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly triệt để, truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.

3. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và phân công trực lãnh đạo 24/7 trong suốt thời gian thực hiện giãn cách. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc viên chức, người lao động thuộc quyền lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

4. Bạn Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Viện Hà Nội lâm thực hiện việc kiểm trả, đôn đốc, giám sát việc các đơn vị chấp hành những nội dụng nêu trên trong suốt thời gian giãn cách xã hội.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có các vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo qua Phòng Y tế, Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo địa chỉ email: phongytevass@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, điện thoại: 0912255881.

 

Ban Biên tập

Nguồn: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: