Một số vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới và Việt Nam tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2020

Một số vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới và Việt Nam tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2020

31/07/2020

Ngày 31/7/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi Chính phủ Báo cáo: “Một số vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới và Việt Nam tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2020”.

Xin trân trọng đăng toàn văn báo cáo theo file gửi kèm.

Trân trọng!

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: