Thông báo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thông báo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

29/01/2021

Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 28/01/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ nội dung của Chỉ thị nêu trên, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc của Viện Hàn lâm khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:

1. Tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đã từng có mặt tại các địa điểm có dịch hoặc tiếp xúc gần với người đến từ những địa điểm được công bố có dịch (cập nhật theo thông báo khẩn của Bộ Y tế) gửi về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (qua phòng Y tế của Văn phòng Viện Hàn lâm), bằng văn bản hoặc theo địa chỉ Email: phongytevass@gmail.com  trước 15h00 ngày 29/1/2021. Hướng dẫn các trường hợp nêu trên thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương; khi có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,…cần báo ngay cơ sở y tế địa phương để được chỉ dẫn cụ thể. Phòng Y tế của Văn phòng Viện Hàn lâm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm và chính quyền địa phương giám sát đối với các trường hợp trên, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Viện Hàn lâm khi có trường hợp phát sinh.

2. Thực hiện nghiêm, kiên quyết các biện pháp kiểm soát y tế đối với người ra, vào trụ sở cơ quan (đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,...). Quán triệt, khuyến cáo công chức, viên chức và người lao động của đơn vị không đi đến vùng có dịch, không tụ tập chỗ đông người, hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Căn cứ theo diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng, chống thích hợp, không làm đình trệ, ảnh hưởng tới các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3. Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới của tình dịch bệnh. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trong phạm vi đơn vị do mình quản lý.

PV.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: