Thông báo về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

26/04/2021

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang có những diễn biến mới phức tạp. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực; đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngày 23/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:

1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thuộc quyền thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Viện Hàn lâm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phạm vi quản lý; báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo.

2. Quyết liệt chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Tiếp tục hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; nếu tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tự đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không được làm gián đoạn các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

PV.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: