Thông báo về tiến độ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Thông báo về tiến độ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

05/08/2021

Trong thời gian vừa qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng về việc tổ chức tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho cán bộ, viên chức và người lao động. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 về việc triển khai tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 26/5/2021 Viện Hàn lâm đã lập danh sách những người thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vắc - xin COVID-19 gửi Bệnh viện Bạch Mai theo quy định. Tính đến ngày 23/6/2021, đã có 313 viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm được tiêm mũi 1 vắc - xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai. Tiếp đó, trong các ngày từ 31/7-03/8/2021, Học Viện Khoa học xã hội đã chủ động liên hệ với cơ quan y tế và tổ chức tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho 71 viên chức người lao động của Viện Hàn lâm, nâng tổng số viên chức và người lao động Viện Hàn lâm đã được tiêm vắc - xin phòng COVID-19 lên là 384 người. Số lượng viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm thuộc danh sách đã đăng ký nhưng chưa được tiêm mũi 1 vắc - xin phòng COVID-19 là 350 người.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đông đảo viên chức, người lao động, ngày 27/7/2021, Viện Hàn lâm đã tiếp tục gửi công văn đề nghị Bệnh viện Bạch Mai quan tâm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho viên chức và người lao động thuộc danh sách đã đăng ký. Tuy nhiên, do những khó khăn về nhân lực và nguồn vắc -xin được phân bổ, trong khi nhu cầu được tiêm phòng là rất lớn nên Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa thể sắp xếp, tiến hành tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho số viên chức, người lao động thuộc danh sách đã đăng ký tiêm của Viện Hàn lâm.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho viên chức và người lao động. Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch, vừa phát huy tinh thần chủ động liên hệ thúc đẩy việc tiêm phòng vắc - xin phòng COVID-19 cho viên chức và người lao động thuộc quyền.

Ban Biên tập

Nguồn: BCĐ phòng, chống Covid-19 Viện Hàn lâm

 

Các tin đã đưa ngày: