Thông báo về việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

31/07/2020

Tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và tiếp tục có khả năng lây nhiễm trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước, căn cứ Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp sau:

1. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuyệt đối chấp hành các quy định về phòng, chống bệnh dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thủ trưởng đơn vị phải chủ động, sâu sát, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; khẩn trương triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống dịch của đơn vị, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo về những tình huống phát sinh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền triệt để tuân thủ các biện pháp kiểm soát y tế và vệ sinh phòng dịch: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Trường hợp không chấp hành các quy định nêu trên, cương quyết không cho vào trụ sở cơ quan.

3. Yêu cầu tất cả công chức, viên chức và người lao động có mặt tại Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 10/7/2020 đến nay tạm thời làm việc tại nhà, không đến cơ quan, chấp hành nghiêm quy định về cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày, đồng thời thực hiện khai báo y tế bắt buộc với chính quyền nơi cư trú và Phòng Y tế của Văn phòng Viện Hàn lâm.

4. Hạn chế tối đa việc đi công tác, tham quan, các hoạt động có tập trung đông người, chuyển mạnh sang các hình thức họp hội nghị, hội thảo trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trao đổi, làm việc qua mạng. Đối với các sự kiện cần thiết phải tổ chức trực tiếp thì phải chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

5. Giao Văn phòng Viện Hàn lâm thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về vệ sinh phòng dịch, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo về những vấn đề phát sinh.

PV.

Nguồn: từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

 

Các tin đã đưa ngày: