Thông báo về việc tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

Thông báo về việc tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

22/08/2021

Trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đại dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước, hiện nay nhiều tỉnh, thành, địa phương đã chủ động áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh. Trong bối cảnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau:

1. Phổ biến, quán triệt, yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động thuộc quyền chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể:

- Đối với các đơn vị có trụ sở tại thành phố Hà Nội, tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h00 ngày 06/9/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

- Đối với các đơn vị có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến hết ngày 15/9/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; chấp hành nghiêm quy định “ai ở đâu yên đó” từ 0h00 ngày 23/8/2021;

- Đối với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phải chủ động theo sát, chấp hành nghiêm quy định và hướng dẫn của chính quyền quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch.

2. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào trụ sở cơ cơ quan. Tăng cường công tác bảo vệ trụ sở, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự.

3. Tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, lãnh đạo đơn vị phải ban hành văn bản phân công lịch trực cơ quan, báo cáo lịch trực về Văn phòng Viện Hàn lâm. Siết chặt việc cấp giấy đi đường cho viên chức, người lao động của đơn vị, chỉ những người được phân công nhiệm vụ trực mới được phép đến cơ quan làm việc trực tiếp.

4. Bố trí cho viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ và chất lượng nhiệm vụ chuyên môn.

5. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo các hoạt động thường xuyên của cơ quan trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

6. Chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quân để đăng ký tiêm vaccine cho cán bộ và người lao động thuộc quyền.

7. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc viên chức, người lao động thuộc quyền lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có các vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo qua Phòng Y tế, Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo địa chỉ email: phongytevass@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, điện thoại: 0912255881.

 

Ban Biên tập

Nguồn: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: