Thông tin về việc thực hiện các biện pháp ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19

Thông tin về việc thực hiện các biện pháp ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19

25/07/2020

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống:

1. Tạm dừng tất cả các hoạt động đi công tác, thăm quan, nghỉ mát của đơn vị và cá nhân công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét, quyết định. Đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê tất cả các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đã từng có mặt tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam từ ngày 10/7/2020 đến thời điểm hiện tại để báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Phòng Y tế thuộc Văn phòng) trước 15h00 ngày 26/7/2020.

2. Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ thực hiện các biện pháp kiểm soát y tế đối với người ra, vào trụ sở cơ quan (đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,...) và chấp hành nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi có yêu cầu.

PV.

Nguồn: từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: