Thông báo thực hiện các biện pháp điều chỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới

Thông báo thực hiện các biện pháp điều chỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới

22/09/2021

Căn cứ nội dung của Chỉ thị số 22/CT-ƯBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, ngày 21/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ra thông báo yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động thuộc quyền nghiêm túc thực hiện các biện pháp điều chỉnh để phòng, chống dịch COVTD-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới

Thông báo nêu rõ, kể từ 6h00 ngày 21/9/2021, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TGg ngày 23/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn, phù hợp hơn, trong đó, nhấn mạnh việc phổ biến, quán triệt tới toàn thể viên chức và người lao động thuộc quyền nội dung Chỉ thị số 22/CT-ƯBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 
Yêu cầu toàn thể, viên chức và người lao động của đơn vị tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K cũng như các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng.
 
Chủ tịch Viện Hàn lâm yêu cầu các đơn vị bố trí viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở 50%, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà 50%, duy trì và  đảm bảo các hoạt động thường xuyên của cơ quan và không làm ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng của các nhiệm vụ chuyên môn.
 
Đối với các hoạt động hội họp, sự kiện, yêu cầu không tập trung quá 20 người trong 1 phòng. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải hội họp trên 20 người phải được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm và phải đảm bảo giãn cách tối thiếu, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.
 
Ban Chỉ đạo cũng nhắc nhở viên chức và người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm quy định không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc tổ chức các đoàn viếng việc tang, mỗi đoàn viếng không quá 05  người.
 
Tạm dừng đối với các chuyến công tác, khảo sát ngoại tỉnh. Yêu cầu viên chức, người lao động của đơn vị không đi ngoại tỉnh vào các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần  (ngoài giờ hành chính). Trường hợp thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị và khi trở lại phải báo cáo đơn vị, đồng thời thực hiện khai báo y tế theo  quy định.
 
Tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị phải coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu; thường xuyên theo dõi diễn biến của tình hình dịch bệnh, chấp hành  nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Chủ động liên hệ, bố trí cho viên chức và người lao động thuộc quyền được tiêm vắc - xin phòng Covid-19 (bao gồm những người chưa tiêm mũi 1 và những người chưa tiêm mũi 2).
 
Chủ tịch Viện Hàn lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm có trụ sở tại thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm các nội dung trên và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị
 
Minh Hồng (Tổng hợp từ nguồn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 Viện Hàn lâm)
 
Các tin đã đưa ngày: