Báo cáo chính sách: Ứng phó dịch Covid-19 của quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam.

Báo cáo chính sách: Ứng phó dịch Covid-19 của quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam.

07/04/2020

Ngày 06/4/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi Chính phủ báo cáo chính sách: Ứng phó dịch Covid-19 của quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam.

Xin trân trọng đăng toàn văn báo cáo theo file gửi kèm.

Trân trọng!

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: