Công nghệ - yếu tố đang làm thay đổi cung cách quản lý, điều hành tại Viện Hàn lâm

Công nghệ - yếu tố đang làm thay đổi cung cách quản lý, điều hành tại Viện Hàn lâm

02/04/2020

Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, người thành công là người đón đầu sự thay đổi, sứ mệnh của những nhà lãnh đạo, quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi.

Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch, Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 ra Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ngành, các cấp, các địa phương và cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

Bằng những việc làm thiết thực, ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã chỉ đạo các đơn vị triệt để việc phân công, bố trí công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, thực hiện phân công, quản lý điều hành công việc thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp; khẩn trương cài đặt bổ sung chữ ký số để lãnh đạo các đơn vị có thể ký số từ xa, tham gia các cuộc họp của Viện Hàn lâm và tổ chức họp đơn vị trực tuyến thông qua hệ thống VNPT Meeting, thiết lập các nhóm công tác thông qua các công cụ trực tuyến khác; thường xuyên giữ thông tin, liên lạc thông suốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, việc ứng dụng các công nghệ trong quản lý điều hành có ý nghĩa quyết định thành bại.

Đại dịch Covid-19 theo một góc độ khác đang tạo cứ huých đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ, công cụ trực tuyến, tạo lập môi trường làm việc số, đẩy nhanh "cuộc sống số", từng bước phát triển nền kinh tế số và xã hội số trong tương lai. Trước mắt, Viện Hàn lâm sẽ ưu tiên phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ phục vụ quản lý điều hành, các cuộc họp hội nghị trực tuyến, văn phòng làm việc trực tuyến, quản trị số và công cụ giao tiếp số. Ứng dụng công nghệ là yếu tố quan trọng tạo nên cơ hội để tăng hiệu quả hoạt động của toàn đơn vị. Tuy nhiên, trong hoạt động nghiên cứu rất đặc thù của mình, bất chấp sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, yếu tố con người vẫn đóng vai trò then chốt, theo đó để có thể thành công, cả ba yếu tố là quyết tâm chính trị, công nghệ và con người phải luôn được gắn liền, biến chứng với nhau.

Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm quyết định của cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, tất cả các cơ quan, đơn vị trong Viện Hàn lâm cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo Viện Hàn lâm, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lây lan của dịch bệnh; đồng thời chủ động, tích cực sử dụng công nghệ, cùng nhau phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: