Nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách ứng phó với dịch Covid-19

Nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách ứng phó với dịch Covid-19

04/05/2020

Ngày 04/5/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi Chính phủ Báo cáo “Nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách ứng phó với dịch Covid-19”.

Xin trân trọng đăng toàn văn báo cáo theo file gửi kèm.

Trân trọng!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: