Thông báo mở cửa đi làm trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thông báo mở cửa đi làm trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

13/03/2020

Căn cứ vào tình hình thực tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mở cửa đi làm trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kể từ ngày 16/3/2020 (thứ Hai).

(Chi tết xem tại file đính kèm).

Trân trọng!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: