Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

15/04/2020

Theo tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm): căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến ngày 15/4/2020 giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm tiếp tục triển khai thực hiện các công việc:

1. Đối với các đơn vị có trụ sở tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020 theo đúng nội dung của Thông báo số 452/TB-BCĐCOVID19 ngày 31/3/2020 của Ban Chỉ đạo Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

2. Đối với trụ sở Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 16/4/2020 tiếp tục chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của chính quyền địa phương.

3. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong thời gian tiếp tục thực hiện cách ly xã hội, các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng lịch trực cơ quan (từ 16-22/4/2020), gửi về Văn phòng Viện Hàn lâm trước 17h ngày 16/4/2020 (để tổng hợp).

Từ ngày 16/4/2020 đến khi có chỉ đạo mới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách đến làm việc tại Viện Hàn lâm tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn, kiểm tra thân nhiệt, ...

 

PV.

Nguồn từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và Vân phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: