Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành Kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh Covid-19

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành Kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh Covid-19

13/04/2020

Để đảm bảo làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và dự phòng các tình huống có thể xảy ra đối với từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19, ngày 13/4/2020, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Viện Hàn lâm đã ký ban hành Kịch bản ứng phó của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đối với từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Viện Hàn lâm sẽ huy động tối đa các nguồn lực của cơ quan, đơn vị khi cần cho công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể của Viện Hàn lâm vào việc phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo thông tin được kịp thời, chính xác, không để cơ quan bất ngờ, bị động trước mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh và nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Viện Hàn lâm để dự phòng tốt cho bản thân, gia đình, cơ quan và cộng đồng. Đồng thời, vừa đảm bảo làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được giao.

Cũng theo quyết định này, Viện Hàn lâm đưa ra 3 kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh tại Viện Hàn lâm: Cấp độ 1, là khi chưa có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh; Cấp độ 2, là khi có trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm; và Cấp độ 3, là khi có trường hợp nhiễm bệnh.

Với 5 nhiệm vụ cụ thể để ứng với mỗi cấp độ, (1) Công tác chỉ đạo, kiểm tra; (2) Công tác giám sát, dự phòng; (3) Công tác truyền thông; (4) Công tác hậu cần; (5) Công tác phối hợp.

Ngoài các công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát và phối hợp thực hiện được quán triệt thực hiện quyết liệt, Viện Hàn lâm đặc biệt lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông như lập chuyên mục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm, thường xuyên đăng tải, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Viện Hàn lâm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua nhiều hình thức: dán poster, backdrop, bảng tin điện tử, gửi tin nhắn, đăng tải trên mạng xã hội và yêu cầu công chức, viên chức và người lao động tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin, không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng; liên tục cập nhật theo dõi và quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin không chính xác, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh gây tâm lý hoang mang trong cơ quan và cộng đồng; thiết lập các kênh liên lạc với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, bố trí đường dây nóng tiếp nhận, giải đáp các thông tin về phòng, chống dịch bệnh tại Phòng Y tế của Văn phòng Viện Hàn lâm; …

 

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: