Viện Hàn lâm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Viện Hàn lâm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

01/04/2020

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, hiện nay, cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly toàn xã hội nhằm khẩn cấp ứng phó nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

1. Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, thực hiện nghiêm, triệt để việc phân công, bố trí công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà. Thủ trưởng đơn vị thực hiện phân công, quản lý công việc thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, ký số trực tuyến, họp trực tuyến thông qua hệ thống VNPT Meeting và các công cụ trực tuyến khác. Đối với các vị trí phải trực cơ quan (bảo vệ, văn thư, lái xe, kỹ thuật, …) thực hiện chế độ làm việc luân phiên và phải được lập danh sách theo sự phân công, phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị. Các vị trí làm việc trực tuyến tại nhà phải thường xuyên trực điện thoại, giữ thông tin, liên lạc thông suốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật, phổ biến cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh. Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 02 người tại công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết, chấp hành nghiêm các yêu cầu và biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.

3. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch nơi công sở.

 

PV.

Nguồn: Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: