Công khai ngân sách tài chính năm 2020

Công khai ngân sách tài chính năm 2020

28/02/2020

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đăng tải thông tin công khai ngân sách tài chính năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

 

STT

Tên báo cáo

Năm/Kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số quyết định công bố

Ngày  công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Công khai dự toán Ngân sách Nhà nước  năm 2020

2020

DT-2020-N-B01-TT61-KHXHNV

138/QĐ-KHXH

17/2/2020

 

Quyết định số 138/QĐ-KHXH (tệp đính kèm)

 

2

Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước  năm 2018

 

2020

QT-2018-N-B04-TT61-KHXHNV

139/QĐ-KHXH

17/2/2020

Quyết định số 139/QĐ-KHXH (tệp đính kèm)

 

(Chi tiết theo các biểu mẫu file gửi kèm).

 

Nguồn: Ban Kế hoạch - Tài chính

 

Các tin đã đưa ngày: