Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyền lao động và bảo vệ quyền của người lao động khi gia nhập hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

14/07/2016

QUYỀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI VIỆT NAM GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tham luận khác