Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Đảm bảo quyền tự do thành lập, gia nhập công đoàn của người lao động theo Hiệp định TPP

ThS. NCS. Trần Văn Duy

14/07/2016

ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ DO THÀNH LẬP, GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO HIỆP ĐỊNH TPP

ThS. NCS. Trần Văn Duy

Viện Từ điển học và Bách Khoa thư Việt Nam

Các tham luận khác