Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với việc thực hiện quyền lao động ở Việt Nam

ThS. Vũ Anh Đức

14/07/2016

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

ThS. Vũ Anh Đức

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Các tham luận khác