Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từ thực hiện Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU (EVEFTA)

TS. Nguyễn Thị Lan Hương

14/07/2016

BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI BẰNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TỪ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH TƯ DO THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - EU (EVEFTA)

TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Khoa Luật, ĐHQG  Hà Nội

Các tham luận khác