Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN

TS. Phan Thị Thanh Thủy

14/07/2016

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHI VIỆT NAM THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

TS. Phan Thị Thanh Thủy

Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội

Các tham luận khác