Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Sự tham gia của các hiệp định thương mại tự do dựa trên tiếp cận quyền con người

ThS.NCS. Nguyễn Anh Đức

14/07/2016

Tham luận của Ths. NCS. Nguyễn Anh Đức (Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội)

THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO DỰA TRÊN TIẾP CẬN QUYỀN CON NGƯỜI

Ths. NCS. Nguyễn Anh Đức

Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội

Xét từ góc độ kinh tế, Việt Nam là một thành viên rất mới trong "sân chơi" chung vốn đã được định hình bởi các cường quốc. Bằng chứng là khi các "ông lớn" vì lợi ích kinh tế mà gây chiến với nhau, tranh giành nhau qua nhiều cuộc lớn nhỏ, nước Việt Nam ta, lúc đó vẫn phải dò dẫm trên bước giành lại chủ quyền, chưa có cơ hội gây dựng nền kinh tế nội địa chứ chưa nói đến tham gia cùng các quốc gia khác cùng phát triển kinh tế. Cho đến tận sau thời điểm kết thúc thế chiến 2, về cơ bản kinh tế nước ta vẫn chịu những hệ quả tệ hại bởi chính sách tổ chức nền kinh tế thực dân với ba trọng tâm: (1). Diệt kĩ nghệ Việt Nam để hàng hóa thực dân khi tới đây không thể bị cạnh tranh; (2). Hạ giá nguồn nhân công đến tối thiểu để gia tăng lợi nhuận do không thể tăng giá trên thị trường chung quốc tế; (3). Tổ chức thuế quan theo mục tiêu kiềm chế tối đa khả năng hàng hóa của các quốc gia khác thâm nhập thị trường Việt Nam.

Các tham luận khác