Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

18/03/2022

Cổng Thông tin điện tử Viện Han lâm xin trân trọng giới thiệu toàn văn Cẩm nang chuyển đổi số (Tái bản có chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung năm 2021) của Bộ Thông tin và Truyền thông do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành

Các tin đã đưa ngày: