Sổ tay An toàn thông tin

Sổ tay An toàn thông tin

18/03/2022

Sổ tay An toàn thông tin

Sổ tay An toàn thông tin hướng dẫn cách sử dụng an toàn đối với một số hoạt động sau:

1. Sử dụng Tài khoản và mật khẩu

2. Sử dụng Thư điện tử

3. Sử dụng thiết bị di động

4. Sử dụng mạng Internet

5. Sử dụng mạng Wifi

6. Sử dụng mạng xã hội

7. Thiết lập máy tính cá nhân an toàn

8. Sử dụng ổ cứng di động

9. Cảnh báo lừa đảo qua mạng

10. Tấn công email có chủ đích 

11. Cảnh báo phát hiện tin giả

12. Tấn công từ chối dịch vụ DDOS

13. Hướng dẫn cách khắc phục một số lỗi thường gặp 

Chi tiết nội dung xin xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: