Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Báo động tình trạng ô nhiễm nước ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Báo động tình trạng ô nhiễm nước ở nông thôn Việt Nam hiện nay (22/07/2021)

Nguồn nước ở nông thôn Việt Nam đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, ngoài sự tác động của nguồn nước thải do các nhà máy ở lưu vực các con sông, lý do cần phải kể tới là do sản xuất nông nghiệp, làng nghề... Hàng năm ngành nông nghiệp Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón, trong đó canh tác lúa chiếm 65% tổng lượng phân bón tiêu thụ trong ngành nông nghiệp. Hầu hết nông dân trồng lúa sử dụng phân bón cao hơn mức khuyến cáo và chỉ khoảng 45-50% lượng phân bón sử dụng hiệu quả còn lại bị rửa trôi. Và đó chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến nguồn nước ở nông thôn đang rơi vào tình trạng báo động bởi tình trạng ô nhiễm.
Một số mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2030

Một số mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2030 (22/07/2021)

Văn hóa bao gồm tổng thể các yếu tố văn hóa vật thể, phi vật thể, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, môi trường văn hóa, hoạt động văn hóa, sự hưởng thụ văn hóa… không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại phát triển kinh tế bao trùm mà còn là nền tảng tạo ra gắn kết xã hội, đảm bảo cho sự phát triển bình đẳng, nhân văn, có bản sắc và bền vững. Do đó trong bối cảnh hiện nay, cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2030 để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho quá trình phát triển đất nước.
Ứng dụng đa phương tiện trong truyền thông

Ứng dụng đa phương tiện trong truyền thông (22/07/2021)

Truyền thông đa phương tiện hay còn gọi là công nghệ đa phương tiện được tích hợp nhiều kiến thức truyền thông và công nghệ thông tin nhằm mục đích: thiết kế, sáng tạo, xây dựng sản phẩm mang tính ứng dụng truyền thông như: thương mại điện tử, quảng cáo, báo chí, sản xuất phim, trò chơi,…
Xuất lộ những phát hiện mới tại các khu di tích Gò Sáu Thuận, Gò Út Trạch, Gò Giồng Cát (An Giang) và di chỉ cư trú ven kênh cổ Lung Lớn (Kiên Giang)

Xuất lộ những phát hiện mới tại các khu di tích Gò Sáu Thuận, Gò Út Trạch, Gò Giồng Cát (An Giang) và di chỉ cư trú ven kênh cổ Lung Lớn (Kiên Giang) (19/07/2021)

Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang thực hiện nghiên cứu thám sát tại các khu di tích Gò Sáu Thuận, Gò Út Trạch, Gò Giồng Cát (An Giang) và di chỉ cư trú ven kênh cổ Lung Lớn (Kiên Giang). Tại các khu di tích này, đã xuất lộ nhiều phát hiện mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước.
Di tích Đền Thắm - Di chỉ đầu tiên phát hiện được di cốt người cổ của tỉnh Bắc Kạn

Di tích Đền Thắm - Di chỉ đầu tiên phát hiện được di cốt người cổ của tỉnh Bắc Kạn (08/07/2021)

Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đang phối hợp với Bảo Tàng tỉnh Bắc Kạn và Hội Khảo cổ học thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại Di tích Đền Thắm (Bắc Kạn)
Đề tài cấp quốc gia “Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” nghiệm thu đạt xuất sắc

Đề tài cấp quốc gia “Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” nghiệm thu đạt xuất sắc (17/06/2021)

Theo Quyết định số 463/QĐ-KHXH ngày 20/4/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ, chiều ngày 14/6/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Nghiệm thu cấp quốc gia cho đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”, mã số KHCN-TNB.ĐT/14-19/X16, TS. Vũ Tuấn Anh làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chủ trì thực hiện.
Xuất lộ dấu tích nền móng kiến trúc giai đoạn Đại La cho đến thời Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ thứ X tại Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

Xuất lộ dấu tích nền móng kiến trúc giai đoạn Đại La cho đến thời Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ thứ X tại Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (05/05/2021)

Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình và các chuyên gia về Di sản Văn hóa thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).
Đề tài cấp quốc gia “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp quốc gia “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (28/04/2021)

Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-KHXH ngày 07/4/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ: “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, chiều ngày 26/4/2021, Viện Hàn lâm đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia cho đề tài “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, mã số KHCN-TNB.ĐT/14-19/X15, do PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội là tổ chức chủ trì thực hiện, thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2014-2019 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Chương trình Tây Nam Bộ), do Viện Hàn lâm và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì.
Đề tài cấp Quốc gia “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Quốc gia “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (27/04/2021)

Sáng ngày 27/04/2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới” do PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm, Viện Tâm lý học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Xung đột của cái Tôi trong Tự truyện Việt Nam đương đại trong chuyên khảo “Phê bình phân tâm học: Phía của những ám ảnh nghệ thuật” của TS. Vũ Thị Trang – Khoa Văn học, Học viện Khoa học xã hội

Xung đột của cái Tôi trong Tự truyện Việt Nam đương đại trong chuyên khảo “Phê bình phân tâm học: Phía của những ám ảnh nghệ thuật” của TS. Vũ Thị Trang – Khoa Văn học, Học viện Khoa học xã hội (18/04/2021)

“Một trong những truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt là sự tôn trọng danh dự (danh dự mà tập thể quy định). Truyền thống tốt đẹp đó gặp phải tâm lý cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng kiểu làng xã) sẽ biến tướng thành thói quen “tốt khoe xấu che” - cái tốt đẹp hay được phơi bày trước thiên hạ, cái xấu (hoặc chỉ đơn giản là cái khác) phải che đậy, giấu kĩ. Đầu thế kỷ XX, nhu cầu được bộc lộ cái “Tôi” chủ thể trở thành xu hướng trong văn học Việt Nam nói chung và Tự truyện nói riêng. Do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, cái Tôi cá nhân trong văn học Việt Nam đã được khai thác, thể hiện rõ hơn với sự xuất hiện của một loạt tự truyện như: Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Chiếc cáng xanh của Lưu Trọng Lư, Cỏ dại của Tô Hoài, Cai của Vũ Bằng, Mực mài nước mắt của Lan Khai…Đặc biệt, từ đầu thế kỷ XXI đến nay, cái Tôi trong văn học nói chung và Tự truyện Việt nam nói riêng mới có dịp được bung tỏa.
Các tin đã đưa ngày: