Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Đề tài “Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc

Đề tài “Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc (28/09/2015)

Chiều ngày 26/9/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X05. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Phạm Quang Hoan, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (26/09/2015)

Sáng ngày 26/9/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X08. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Đề tài “Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt kết quả xuất sắc

Đề tài “Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt kết quả xuất sắc (18/09/2015)

Chiều ngày 15/9/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X04. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Đề tài cấp Bộ “Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 938 đến năm 1884)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 938 đến năm 1884)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (14/09/2015)

Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 938 đến năm 1884)” do PGS.TS. Nguyễn Minh Tường làm chủ nhiệm, Viện Sử học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học xã hội, Nhân văn và Phát triển bền vững

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học xã hội, Nhân văn và Phát triển bền vững (12/09/2015)

Thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-KHXH ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững của Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (danh mục 14 nhiệm vụ kèm theo), Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT-TNB) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm  khoa học và công nghệ  thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015  lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường (12/09/2015)

Ngày 13/8/2015, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 986/QĐ-ĐHQG, phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn. Danh mục bao gồm 11 nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường.
Đoàn lãnh đạo cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Tỉnh An Giang về Đề án Nghiên cứu tổng thể về văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Tỉnh An Giang về Đề án Nghiên cứu tổng thể về văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ (24/07/2015)

Ngày 23/7/2015, tại Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), Đoàn lãnh đạo cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã làm việc với Tỉnh An Giang về triển khai Đề án Nghiên cứu tổng thể về văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ.
Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Hệ thống chính trị ở cơ sở phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Hệ thống chính trị ở cơ sở phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (21/07/2015)

Chiều ngày 17/7/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước(HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “ Hệ thống chính trị ở cơ sở phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X03. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (04/07/2015)

Chiều ngày 2/7/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X14. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) làm chủ nhiệm: thực hiện trong giai đoạn 2013-2014.
Các tin đã đưa ngày: