Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Đề tài “Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt kết quả xuất sắc

Đề tài “Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt kết quả xuất sắc (18/09/2015)

Chiều ngày 15/9/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X04. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Đề tài cấp Bộ “Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 938 đến năm 1884)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 938 đến năm 1884)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (14/09/2015)

Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 938 đến năm 1884)” do PGS.TS. Nguyễn Minh Tường làm chủ nhiệm, Viện Sử học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học xã hội, Nhân văn và Phát triển bền vững

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học xã hội, Nhân văn và Phát triển bền vững (12/09/2015)

Thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-KHXH ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững của Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (danh mục 14 nhiệm vụ kèm theo), Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT-TNB) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm  khoa học và công nghệ  thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015  lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường (12/09/2015)

Ngày 13/8/2015, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 986/QĐ-ĐHQG, phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn. Danh mục bao gồm 11 nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường.
Đoàn lãnh đạo cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Tỉnh An Giang về Đề án Nghiên cứu tổng thể về văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Tỉnh An Giang về Đề án Nghiên cứu tổng thể về văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ (24/07/2015)

Ngày 23/7/2015, tại Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), Đoàn lãnh đạo cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã làm việc với Tỉnh An Giang về triển khai Đề án Nghiên cứu tổng thể về văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ.
Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Hệ thống chính trị ở cơ sở phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Hệ thống chính trị ở cơ sở phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (21/07/2015)

Chiều ngày 17/7/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước(HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “ Hệ thống chính trị ở cơ sở phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X03. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (04/07/2015)

Chiều ngày 2/7/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X14. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) làm chủ nhiệm: thực hiện trong giai đoạn 2013-2014.
Lễ ra mắt Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Lễ ra mắt Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (18/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (12/06/2015)

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” do TS. Nguyễn Gia Đối làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: