Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Đề tài cấp Bộ “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (12/05/2015)

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan thực hiện.
Đề tài cấp Bộ “Biến đổi chính trị và kinh tế của Myanmar và tác động đến khu vực và Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Biến đổi chính trị và kinh tế của Myanmar và tác động đến khu vực và Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (11/05/2015)

Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Biến đổi chính trị và kinh tế của Myanmar và tác động đến khu vực và Việt Nam” do TS. Võ Xuân Vinh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài

Đề tài "Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030" nghiệm thu đạt loại xuất sắc (30/04/2015)

Ngày 26 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030" do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là chủ nhiệm đề tài, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là tổ chức chủ trì thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Bộ " Nghiên cứu đánh giá đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra" nghiệm thu đạt loại xuất sắc (04/04/2015)

Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu đánh giá đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra” do TS. Nguyễn Đình Liêm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc
Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Bộ "Thơ văn Nguyễn Đức Đạt: khảo dịch và nghiên cứu" nghiệm thu đạt loại xuất sắc (03/04/2015)

Chiều ngày 1 tháng 4 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài "Thơ văn Nguyễn Đức Đạt: khảo dịch và nghiên cứu” do TS. Trần Thị Hải Yến làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Bộ "Di sản Hán Nôm thời Mạc" nghiệm thu đạt loại xuất sắc (24/03/2015)

Ngày 24 tháng 3 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Di sản Hán Nôm thời Mạc” do PGS.TS. Đinh Khắc Thuân làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài: Một số vấn đề cơ bản thời sự của từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt

Đề tài: Một số vấn đề cơ bản thời sự của từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt (20/01/2015)

Ngày 19 tháng 01 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Một số vấn đề cơ bản thời sự của từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt” do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài: Giao tiếp ngôn ngữ của người Việt và các nhân tố chi phối

Đề tài: Giao tiếp ngôn ngữ của người Việt và các nhân tố chi phối (20/01/2015)

Ngày 19/01/2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Giao tiếp ngôn ngữ của người Việt và các nhân tố chi phối” do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (20/11/2014)

Ngày 21 tháng 5 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do PGS.TS. Phạm Quang Hoan làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài: “Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình cấp bộ: Nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - Văn hóa các di tích khảo cổ học thời kỳ lịch sử ở Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam được phát hiện từ năm 1998 đến 2010”

Đề tài: “Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình cấp bộ: Nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - Văn hóa các di tích khảo cổ học thời kỳ lịch sử ở Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam được phát hiện từ năm 1998 đến 2010” (19/11/2014)

Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài: “Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình cấp Bộ: Nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - Văn hóa các di tích khảo cổ học thời kỳ lịch sử ở Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam được phát hiện từ năm 1998 đến 2010” do PGS.TS. Tống Trung Tín làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: