Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Lễ ra mắt Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Lễ ra mắt Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (18/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (12/06/2015)

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” do TS. Nguyễn Gia Đối làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, đạt loại xuất sắc

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, đạt loại xuất sắc (10/06/2015)

Chiều ngày 9/6/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia”, mã số TN3/X02. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012-2014.
Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (09/06/2015)

Chiều ngày 5/6/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X10. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) làm chủ nhiệm; Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2012-2014.
Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Bộ "Thể tài du ký trong văn học trung đại Việt Nam" nghiệm thu đạt loại xuất sắc (01/06/2015)

Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài "Thể tài du ký trong văn học trung đại Việt Nam" do TS. Phạm Thị Ngọc Lan làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Nhà nước

Đề tài cấp Nhà nước "Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên" nghiệm thu đạt loại khá (24/05/2015)

Chiều ngày 22/5/2015, tại hội trường 3E, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN/11-15 tổ chức nghiệm thu đề tài “Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên” mã số TN3/X07 do PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh làm chủ nhiệm, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, là cơ quan chủ trì thực hiện.
Đề tài cấp Bộ “Mối quan hệ giữa dân chủ và phát triển: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Mối quan hệ giữa dân chủ và phát triển: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (21/05/2015)

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Mối quan hệ giữa dân chủ và phát triển: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do GS.TS. Hồ Sĩ Quý làm chủ nhiệm, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ “Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương ở một số quốc gia Châu Âu (Pháp, Đức, Thụy Điển)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương ở một số quốc gia Châu Âu (Pháp, Đức, Thụy Điển)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (20/05/2015)

Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương ở một số quốc gia Châu Âu (Pháp, Đức, Thụy Điển)” do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì đề tài. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ “Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng miền núi phía Bắc” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng miền núi phía Bắc” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (16/05/2015)

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng miền núi phía Bắc” do TS. Lý Hành Sơn và TS. Trần Thị Mai Lan làm đồng chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (12/05/2015)

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: