Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 47 - Khảo cổ học Chăm Pa – Óc Eo

Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 47 - Khảo cổ học Chăm Pa – Óc Eo (10/10/2012)

Tiểu ban Khảo cổ học Chăm Pa – Óc Eo đã nhận được 36 bài tham luận, trong đó thông báo về 4 cuộc khai quật và khảo sát năm 2012.
Thông báo Khảo cổ học năm 2012 - Khảo cổ học Thời đại Kim khí

Thông báo Khảo cổ học năm 2012 - Khảo cổ học Thời đại Kim khí (08/10/2012)

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo Khảo cổ học năm 2012 với chủ đề “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 47”.
Hội nhập quốc tế của khoa học xã hội Việt Nam

Hội nhập quốc tế của khoa học xã hội Việt Nam (18/06/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đây là Nhiệm vụ số 09 thuộc Đề án 928/06-10 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.
Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội (04/06/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước "Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do TS. Lê Đình Tiến, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu.
Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII.

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII. (05/03/2012)

Chiều ngày 1 tháng 3 năm 2012, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam là đại diện với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII do TSKH. Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội là đại diện.
“Sự biến đổi của văn hoá tộc người Thái ở Tây Bắc trong thời kì đổi mới”

“Sự biến đổi của văn hoá tộc người Thái ở Tây Bắc trong thời kì đổi mới” (20/11/2008)

Ngày 8 tháng 10 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cho Viện Nghiên cứu Văn hoá.
“Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam”

“Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam” (19/11/2008)

Đề tài cấp bộ “Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam” do GS.TS. Phạm Xuân Nam làm chủ nhiệm, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 3 tháng 7 năm 2007.

Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại CHDCND Lào (05/11/2008)

Từ ngày 26 -27/6/2007, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại CHDCND Lào, theo lời mời của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào Xỉ Lửa Bun-Khăm.

Giới thiệu dự án hợp tác Việt - Pháp: "Mạng lưới xã hội ở nông thôn Miền Bắc Việt Nam" (29/10/2008)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt-Pháp FSP “Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội của Việt Nam”, Viện Xã hội học tiến hành nghiên cứu về “Mạng lưới xã hội ở nông thôn Miền Bắc Việt Nam”. Dự án kéo dài trong bốn năm, từ 2006 đến 2009. Dự án này bao gồm hai hợp phần là đào tạo nghiên cứu sinh và nghiên cứu hàn lâm.
Các tin đã đưa ngày: