Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Nhiệm vụ cấp Bộ: Nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020

Nhiệm vụ cấp Bộ: Nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 (14/09/2014)

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ: “Nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020” do PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng làm chủ nhiệm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội là cơ quan thực hiện. Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài “Một số vấn đề mới trong phát triển và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

Đề tài “Một số vấn đề mới trong phát triển và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (11/09/2014)

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Một số vấn đề mới trong phát triển và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt” do GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử-văn hóa Việt Nam qua các di tích khảo cổ học thời Tiền sử được phát hiện ở Miền Trung và Tây Nguyên từ năm 1998 đến 2010” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử-văn hóa Việt Nam qua các di tích khảo cổ học thời Tiền sử được phát hiện ở Miền Trung và Tây Nguyên từ năm 1998 đến 2010” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (22/04/2014)

Ngày 21 tháng 4 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam qua các di tích khảo cổ học thời Tiền sử được phát hiện ở Miền Trung và Tây Nguyên từ năm 1998 đến 2010” do PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử-văn hóa Việt Nam qua các di tích khảo cổ học thời kỳ Sơ sử được phát hiện ở Miền Trung và Tây Nguyên từ năm 1998 đến 2010” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử-văn hóa Việt Nam qua các di tích khảo cổ học thời kỳ Sơ sử được phát hiện ở Miền Trung và Tây Nguyên từ năm 1998 đến 2010” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (22/04/2014)

Ngày 21 tháng 4 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử-văn hóa Việt Nam qua các di tích khảo cổ học thời kỳ Sơ sử được phát hiện ở Miền Trung và Tây Nguyên từ năm 1998 đến 2010” do PGS.TS. Bùi Văn Liêmlàm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hoa Kỳ: quan điểm tiếp cận và tính khả thi” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

Đề tài “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hoa Kỳ: quan điểm tiếp cận và tính khả thi” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (20/04/2014)

Ngày 19 tháng 4 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ: quan điểm tiếp cận và tính khả thi” do PGS.TS. Cù Chí Lợi làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài “Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Cộng hòa Liên bang Đức” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (17/04/2014)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Cộng hòa Liên bang Đức” do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm đã được Hội đồng nghiệm thu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

Đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (11/09/2013)

Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá xếp loại xuất sắc.
Nhiệm vụ Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc

Nhiệm vụ Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc (21/05/2013)

Ngày 18 tháng 5 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước Nhiệm vụ hợp tác về khoa học công nghệ theo Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước xếp loại xuất sắc.
Đề tài: “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

Đề tài: “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (18/03/2013)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Thu Phương và ThS. Chử Thị Bích Thu đồng chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2011 – 2012 “Sự trỗi dậy của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020 và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.

Đề tài: “Phát triển thị trường tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (12/03/2013)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phát triển thị trường tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” do TS. Tô Thị Ánh Dương làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2011 – 2012 “Một số vấn đề cơ bản của tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do Viện Kinh tế Việt Nam chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: