Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2023”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2023”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (17/12/2023)

Chiều ngày 16/12/2023, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2023” do PGS.TS. Bùi Minh Trí làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Kinh Thành là cơ quan chủ trì, đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đồ gốm Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long thời Trần thế kỷ 13 - 14”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đồ gốm Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long thời Trần thế kỷ 13 - 14”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (17/12/2023)

Chiều ngày 16/12/2023, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu đồ gốm Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long thời Trần thế kỷ 13 - 14”, Đề tài do TS. Nguyễn Doãn Minh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Kinh thành là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Khoa học xã hội và Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Khoa học xã hội và Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 (27/10/2023)

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định Hội đồng Học viện và Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát huy giá trị sự kiện, lễ hội thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế

Phát huy giá trị sự kiện, lễ hội thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế (09/10/2023)

Chiều ngày 08/10, tại cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng và Chi hội du lịch lữ hành thành phố Đà Nẵng đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị sự kiện, lễ hội thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế”.
Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, năm 2022”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, năm 2022”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (18/08/2023)

Chiều ngày 17/8/2023, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, năm 2022”, Thuộc Dự án trọng điểm cấp Bộ: Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ. Đề tài do PGS.TS. Bùi Văn Liên làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản”

Nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản” (07/07/2023)

Ngày 05/07/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản” mã số ĐTĐL.XH-03/21 do TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp là Chủ nhiệm. Đề tài do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp là tổ chức chủ trì thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: